นพ.สุภัทร ก้างขวางคอ…ใคร? ในโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ

ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั่วเมืองสงขลาเต็มไปด้วยป้ายข้อความและใบปลิวโจมตี “นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ” หมอนักเคลื่อนไหวที่ร่วมคัดค้านการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมจะนะ จนเกิดกระแส #saveหมอจุ๊ก คู่กับ #savechana

นายแพทย์ นิคมอุตสาหกรรม และเกมการเมือง เรื่องราวทั้งหมด เชื่อมโยงกันอย่างไร

ฟังบทวิเคราะห์จาก

– ดร.รศ. เลิศชาย ศิริชัย นักวิชาการอิสระ อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

– บรรจง นะแส ที่ปรึกษาคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)

– ณรรธราวุธ เมืองสุข สื่อมวลชนอิสระ

– ดร.ฮุสนีย์ บินหะยีคอเนาะ เครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จ.สงขลา

– นูรี โต๊ะกาวี ชาวบ้านอำเภอจะนะ (เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น)

ดำเนินรายการโดย กมล สุกิน บรรณาธิการสำนักข่าวสิ่งแวดล้อม (GreenNews).

17 กันยายน 2564 เวลา 14.00-15.30 น. ถ่ายทอดสดผ่านเพจเฟซบุ๊ก สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม GreenNews The Reporters ติดตามแผนพัฒนาสงขลา-สตูล และสมัชชาประชาชนภาคใต้