สถานการณ์โลกร้อนไทย ในรายงานนักวิทยาศาสตร์โลก IPCC#6

9 สิงหาคมที่ผ่านมา “IPCC” คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้เผยแพร่รายงานที่จุดไฟบทสทนาร้อนแรงเรื่องโลกร้อน อัพเดตสถานการณ์ล่าสุดวิกฤตสภาพภูมิอากาศ (ฉบับที่ 6) ที่ “กว้างขึ้น เร็วขึ้น และรุนแรงขึ้น”ผ่านรายงานขนาด 4,000 หน้า ใช้เวลาทำร่วม 8 ปี โดยนักวิทยาศาสตร์และทีมทำงานจาก 66 ประเทศทั่วโลก

รายงานนี้กล่าวถึงประเทศไทยอย่างไร คนไทยควรรู้อะไร

คุยกับ รศ. ดร. เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการ ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต