“ซินโครตรอน” เครื่องมือใหม่ไขปัญหาสัตว์ในสวนสัตว์?

ปัจจุบัน ยังมีปริศนาและปัญหาเกี่ยวกับสัตว์อีกมากมาย วิธีหนึ่งที่อาจช่วยนักวิทยาศาสตร์ให้รู้จักสิ่งมีชีวิตในระดับละเอียดถึงอะตอม คือ “ซินโครตรอน” ลำแสงความเข้มข้นสูงที่เปรียบเสมือน “กล้องจุลทรรศน์ระดับสุดยอด”

แม้จะมีการใช้งานมานานในหลายภาคส่วนมานาน ล่าสุด กำลังจะมีการนำเทค โนโลยีนี้มาปรับใช้กับกิจการองค์การสวนสัตว์ไทยครั้งแรก

ทำไมต้องซินโครตรอน? หาคำตอบกับ ดร.ศรายุทธ ตั้นมี หัวหน้าส่วนพัฒนาธุรกิจ ตัวแทนสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) พร้อมสำรวจศักยภาพเทค โนโลยีซินโครตรอนในการใช้งานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม