GreenLive: จากโครงการ 7 หมื่นล้านสู่ร้านลาบ เกิดอะไรขึ้นกับ EIA ผันน้ำยวม ?

GreenLive : จากโครงการ 70,000 ล้านบาท สู่ร้านลาบ เกิดอะไรขึ้นกับ EIA ผันน้ำยวม ?

29 ส.ค. 2564 – 10.00 น.

“โครงการผันน้ำยวม” หรือชื่อเต็ม “โครงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้อ่างเก็บน้ำภูมิพล” กำลังอยู่ในกระบวนการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA) ทว่าล่าสุด ชาวบ้านในพื้นที่กลับพบว่าโครงการงบ 70,000 ล้านบาทนี้ มีการทำ EIA ที่ไม่ชอบมาพากลด้วยการอ้างชื่อและรูปชาวบ้านที่นั่งทานอาหารในร้านลาบ เป็นการรับฟังความคิดเห็น เกิดอะไรขึ้นและข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร

รับฟังข้อชี้แจ้งจาก

  • ไพโรจน์ พนาไพรสกุล ชาวบ้านอ.แม่สะเรียง  จ.แม่ฮ่องสอน ที่พบว่าตนถูกอ้างชื่อในรายงานประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA)
  • สายัณห์ ข้ามหนึ่ง ตัวแทนสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต
  • พรชิตา ฟ้าประทานไพร เยาวชนบ้านกะเบอะดิน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ หนึ่งในพื้นที่ซึ่งแนวส่งน้ำผ่าน

.

 

ชมย้อนหลัง ทางยูทูป

ชมย้อนหลังพร้อมความเห็นระหว่าง live ทางเพจ