5 ความเคลื่อนไหวออนไลน์ วันชนเผ่าพื้นเมืองไทย-โลก 2564

5 ความเคลื่อนไหวคึกคักออนไลน์ จากภาคประชาสังคม-องค์กรระหว่างประเทศในไทย ในวาระ 9 สิงหาคม 2564 “วันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย” และ “วันสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองโลก” (International Day of the World’s Indigenous Peoples 2021) ชูการผลักดันร่างกฎหมายคุ้มครองวิถีชีวิตและส่งเสริมสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง สร้างความเข้าใจสาธารณะ และบทบาทคนรุ่นใหม่และสตรีชนเผ่า

1.เครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมือง IMN : ดันร่างกฏหมาย รณรงค์สาธารณะ

IMN เครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมือง จัดเวทีเสวนาออนไลน์ 3 กิจกรรมตลอดวันนี้ (9 ส.ค. 2564) เริ่มจากกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนสาธารณะในประเด็นกฎหมาย ภายใต้หัวข้อ “สานพลังผลักดันกฎหมายคุ้มครองวิถีชีวิตและส่งเสริมสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง ในช่วงเข้า เวลา 10.30 – 12.00 น. นำการแลกเปลี่ยนโดย ชูพินิจ เกษมณี ผู้อาวุโสจากสภาชนเผ่าพื้นเมืองเห็นประเทศไทย (สชพ.) เน้นการแลกเปลี่ยนสาระสำคัญ และผลักดันร่างกฎหมายคุ้มครองวิถีชีวิตและส่งเสริมสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง 5 ฉบับ

กิจกรรมออนไลน์ต่อมาจัดขึ้นในช่วงบ่าย เวลา 14.00 – 14.30 น.ภายใต้หัวข้อ”สัญญาประชาคมใหม่ เด็ก-เยาวชนอยู่ตรงไหนของสังคม” นำแลกเปลี่ยนโดย เกรียงไกร ชีช่วง เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ร่วมด้วยเยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองหลากหลายพื้นที่ ที่ร่วมส่งเสียงเยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองสะท้อนมุมจากแต่ละชนเผ่าฯ ในประเด็นบทบาทเยาวชนในสถานการณ์ปัญหาชนเผ่าพื้นเมืองไทยในปปัจจุบัน

ต่อด้วยกิจกรรม “ฟังดนตรีให้กำลังใจและถ้อยคำ ส่งพลังใจ จากพี่น้องร่วมโลกถึงชุมชนบางกลอย ชนเผ่าพื้นเมืองผู้ถูกพรากจากดินแดนดั้งเดิม” ในช่วงเวลา 14.30 – 15.30 น. นำกิจกรรมโดย สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ ศิลปาจารย์ชนเผ่าพื้นเมืองปกาเกอะญอ และ ชนเผ่าพื้นเมืองระหว่างประเทศ โดยมีศิลปินนักดนตรี นักวิชาการ นักสื่อสารสิ่งแวดล้อม เพื่อเล่นดนตรี และส่งกำลังใจถึงชาวบางกลอย

2.แอมเนสตี้ไทย : สิทธิชาติพันธุ์กลางวิกฤตโควิด

แอมเนสตี้ไทย Amnesty International Thailand จัดเวทีเสวนาออนไลน์ “ท่ามกลางวิกฤติโควิด-19 : สิทธิชาติพันธุ์ อยู่ตรงไหนในสังคมไทย ” ช่วงเวลา 19.00 – 21.00 น. บน Amnesty Thailand Club ในแอปพลิเคชั่น Clubhouse ดำเนินรายการโดย ปลา ดวงใจ ชยุตม์ ชำนาญเศรษฐ วิทยากรได้แก่ วิทวัส เทพสง ผู้ประสานงานเครือข่ายชาวเลอันดามัน สรวรรณ นิรันรัตน์ ผู้ประสานงานกลุ่มชาติพันธุ์ มานิ ซะแล ฮิคภอร์ เยาวชนกะเหรี่ยงบางกลอย จ.เพชรบุรี พรชิตา ฟ้าประทานไพร เยาวชนบ้านกะเบอะดิน จ.เชียงใหม่ และภัทรานิษฐ์ เยาดำ เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายรณรงค์นโยบายแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

กิจกรรมเน้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อประเด็นผลกระทบของวิกฤตโควิด-19 กับกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย โดยเฉพาะความคิดเห็นของกลุ่มเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ และผู้ที่ทำงานเคลื่อนไหวเพื่อส่งเสริมสิทธิชาติพันธุ์ทั่วประเทศ

3.UNDP : ความหลากหลายชาติพันธุ์ผ่านคำว่า “เรา”

ด้านUNDP กรุงเทพฯ ได้ร่วมกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร สมาคม IMPECT และเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย จัดนิทรรศการออนไลน์ เรื่อง “เรา” กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย You Me We Us ขึ้น สำหรับสาธารณชนทั่วไปได้เข้าเยี่ยมชมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

โดยภายในงานเป็นการจัดงานศิลปะและวัฒนธรรม บนเว็บไซต์ you-me-we-us.com เผยแพร่เรื่องราวชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย วิถีชีวิต อัตลักษณ์ วัฒนธรรม เล่าโดยประสบการณ์ส่วนตัวเจ้าของเรื่อง และเรื่องเล่าจากการเรียนรู้คนที่ได้สัมผัสวิถีชีวิตร่วมกัน ด้วยบทความคัดสรรจากทั่วมุมสุดขายขอบประเทศไทย 

พบกับเกมสำรวจประสบการณ์ตัวเอง กับความหลากหลายทางชาติพันธุ์ และ ชวนชมภาพยนตร์สารคดี  Becoming Home ผู้สร้างโดย Realframe เล่าเรื่อง 6 ชีวิตคนไร้รัฐไร้สัญชาติ ผู้ฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพราะไม่ได้รับสถานะว่าเป็น ‘คนไทย’ ฝีมือทีมผู้สร้าง Realframe เล่าเรื่อง 6 ชีวิตคนไร้รัฐไร้สัญชาติ ผู้ฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพราะไม่ได้รับสถานะว่าเป็น ‘คนไทย’ แต่พวกเขาก็ยังพยายามส่งต่อความฝัน ความหวังให้กับเพื่อนร่วมชะตากรรม 

4.AIPP : บทบาทสตรีชนเผ่า ความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบอาหาร

ช่วงบ่าย 15.00 น Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP) ได้ร่วมกับ Indigenous Knowledge and Peoples of Asia (IKPA) Global Hub on Indigenous Food Systems (GHIFS) International Land Coalition (ILC)-Asia และ Swedish Society for Nature Conservation (SSNC) ได้ร่วมกันจัดเวที webinar ในหัวข้อ “Celebrating and Amplifying Her Stories through Indigenous Food Systems” เพื่อแลกเปลี่ยนในหัวข้อ การเสริมสร้างและเพิ่มบทบาทสตรีชนเผ่าพื้นเมืองในระบบอาหาร วัฒนธรรม และการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่คนรุ่นใหม่ของชุมชน

ในงานมีการเปิดตัวออนไลน์ หนังสือภาพเรื่อง “ผู้หญิงชนเผ่าพื้นเมือง ภูมิปัญญาโบราณ” หรือ “Indigenous Women, Ancient Wisdom” รวมถึงมีการแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับระบบอาหารชนเผ่าพื้นเมืองระดับโลกและการประชุมสุดยอดของสหประชาชาติว่าด้วย “ระบบอาหาร” (Global Hub on Indigenous Food Systems and the UN Food Systems Summit)

อีกทั้งมีการยกประเด็นแลกเปลี่ยนว่าด้วยความมั่นคงในการถือครองที่ดินในฐานะกุญแจสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งระบบอาหารชนเผ่าพื้นเมือง การแก้ไขปัญหาการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และการต่อสู้กับวิกฤตโลกร้อน

5.ยูเนสโก กรุงเทพฯ : เยาวชนชนเผ่า บทบาทอนาคต

ช่วงเย็น เวลา 17.00 น. องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก กรุงเทพฯ ร่วมกับ Asia Indigenous Youth Platform (AIYP) และ The Tuyang Initiative จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนสาธารระถ่ายทอดสด ผ่าน AIYP’s Facebook page และเปิดให้สาธารณะเข้าร่วมผ่านโปรแกรม Zoom ในหัวข้อ “ The Next Cultural Guardians” (ผู้พิทักษ์วัฒนธรรมคน/รุ่นต่อไป) 

โดยเนื้อหาสำคัญที่มีการนำเสนอคือ ประเด็นว่าด้วยสาเหตุของการสูญเสียทางวัฒนธรรมในกลุ่มเยาวชนชนเผ่าพื้นเมือง  และสำรวจการดำเนินการของผู้นำเยาวชนเหล่านั้นในฐานะคน/รุ่นต่อไปที่จะพิทักษ์วัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมือง