1.9 แสนล้านบาท ไทยออกตราสารหนี้ เดินหน้านโยบาย “การเงินสีเขียว” 

เลขาธิการ กลต.เผย ล่าสุดไทยได้ออกตราสารหนี้ประเภทนี้มาแล้วเป็นมูลค่ารวม 5.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1.9 แสนล้านบาท) เพื่อเดินหน้านโยบายการเงินสีเขียว ระดมเงินจากตลาดเงินทุนให้แก่โครงการที่ช่วยพัฒนาสภาพแวดล้อมและสังคม    การเงินสีเขียวในไทย รื่นฤดี สุวรรณมงคล ​เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กลต.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันนี้ประเทศไทยได้ออกตราสารหนี้ประเภทนี้มาแล้วเป็นมูลค่ารวม 5.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1.9 แสนล้านบาท)  “ความสำคัญของตราสารหนี้​เพื่อสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน คือตราสารหนี้เหล่านี้ช่วยระดมเงินจากตลาดเงินทุนให้แก่โครงการที่ช่วยพัฒนาสภาพแวดล้อมและสังคม” รื่นฤดีกล่าว “เลขาธิการ กลต.เปิดเผยความคืบหน้านี้ในเวทีพูดคุยระหว่างผู้นำในแวดวงการเงินจากประเทศไทย เนเธอร์แลนด์ และ สหราชอาณาจักรที่จัดขึ้นเมื่อ 7 กรกฏาคม 2564ที่ผ่านมา ถึงบทบาทสำคัญของภาคการเงินในการช่วยแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ในงานเสวนาการเงินสีเขียวและการลงทุนเพื่อเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย (Green Finance and Investment for a Greener Economy in Thailand)” ข่าวแถลงสถานฑูตอังกฤษประจำประเทศไทย (กรุงเทพ) เผยแพร่วันนี้ (14 ก.ค. 2564) ระบุ “เวทีนี้จัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษและธนาคารโลกประจำประเทศไทย … Continue reading 1.9 แสนล้านบาท ไทยออกตราสารหนี้ เดินหน้านโยบาย “การเงินสีเขียว”