งบประมาณ 65 ให้ค่า “สิ่งแวดล้อม” แค่ไหน? : วิษณุ อรรถวานิช

GreenLive : งบประมาณ 65 ให้ค่า “สิ่งแวดล้อม” แค่ไหน?

สัมภาษณ์ รศ. ดร.วิษณุ อรรถวานิช นักวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

วันที่ 3 มิ.ย. 2564 เวลา 16.00 น.

 

ชม GreenLive 

ประเด็น

  • งบด้านสิ่งแวดล้อมลดลงมากที่สุดถึง 47.1% ?
  • สัดส่วนงบด้านสิ่งแวดล้อม เหมาะสมเพียงไร
  • ปรากฏการณ์นี้ สะท้อนอะไรบ้าง ในมุมมองทางเศรษศาสตร์
  • หากผ่านการอนุมัติของสภาฯ จะส่งผลต่อคนไทยอย่างไร
  • การมีส่วนร่วมในการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินของคนไทย : ระบบที่เป็นอยู่ ระบบที่ควรเป็น ?
  • บทบาทคนไทย กับการติดตามตรวจสอบการใช้งบแผ่นดินด้านสิ่งแวดล้อม (และอื่น ๆ) : ที่เป็นอยู่ ที่ควรเป็น ?