ผลตัดสิน”คดีโลกร้อนประวัติศาสตร์โลก” สะเทือนถึงไทย?

ร่วมวิเคราะห์กับ ดร.ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “คดีโลกร้อนประวัติศาสตร์” เมื่อศาลเนเธอร์แลนด์มีคำตัดสินสั่งให้บริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ Shell ต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 45% ครั้งแรกที่ศาลตัดสินให้เอกชนผู้ก่อมลพิษรายใหญ่ปฏิบัติตามข้อตกลงปารีส

ผลตัดสินจะสะเทือนจากยุโรปถึงไทย? ผลตัดสินคดีจะดันเพดานภารกิจของวงการกฎหมายกับวิกฤตโลกร้อน?

อ่านเพิ่มเกี่ยวกับคดี