ร้องเรียนกลางทะเล ประมงพื้นบ้านร้องเยียวยาถมทะเลมาบตาพุดเฟส 3

29 เมษายน 2564 เวลา 8.30 น. ชาวประมงพื้นบ้านระยองรวมตัว 450 ลำเรือ “ม็อบกลางทะเล” แสดงออกเชิงสัญลักษณ์และยื่นหนังสือเรียกร้องให้เยียวยาจากโครงการถมทะเลขยายท่าเรือมาบตาพุดเฟส 3 ที่ใกล้เริ่มก่อสร้าง

โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดเตรียมขยายระยะ 3 ถมทะเลเนื้อที่ประมาณ 1,000 ไร่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ระบุว่าโครงการจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถและความจุในการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติและสินค้าเหลวสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เพื่อรักษาความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ เมื่อพัฒนาแล้วเสร็จ จะสามารถรองรับการขนส่งได้ 31 ล้านตันต่อปี

โครงการนี้ถือได้ว่าเป็นโครงการหลักที่สำคัญในการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ดำเนินการโดย บริษัทกัลฟ์ เอเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) จับมือกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มูลค่าการลงทุนโครงการ 55,400 ล้านบาท ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ (ก่อสร้างและให้บริการ) 35 ปี

ทำไมประมงพื้นบ้านระยองต้องยื่นจดหมายกลางทะเล? ฟังเสียง ศรีนวน อักษรศรี ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านตากวน ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง และบทวิเคราะห์สถานการณ์ก่อสร้างท่าเรือมาบตาพุดเฟส 3 และการเคลื่อนไหวของชาวประมงพื้นบ้าน กับ ดร.สมนึก จงมีวศิน ที่ปรึกษากรรมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หาคำตอบกับผู้รับหนังสือร้องเรียนกรณีกลางทะเล “เบญจา แสงจันทร์” ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล ในฐานะ กรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอัยการ องค์กรอิสระ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร

ขอบคุณภาพ: ก้าวไกล ระยอง