วิจัยใหม่ ไอโซโทปเสถียร เผยความจริงตะกั่วคลิตี้ที่อาจต้องรื้อวิธีฟื้นฟูทั้งระบบ

สัมภาษณ์พิเศษ กับทีมวิจัย ดร.สุภาวรรณ ศรีรัตนา และ ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ ตัวแทนคณะวิจัย IN3R

ผลวิจัย “ไอโซโทปเสถียร” ล่าสุด เปิดเผยว่าตะกั่วในลำห้วยคลิตี้บริเวณหมู่บ้านคลิตี้บน (สถานี KC2-KC4) และ คลิตี้ล่าง (สถานี KC5) ปัจจุบันเป็นตะกั่วจากเหมืองทั้งหมด มีเพียงบริเวณฝายดักตะกอน KC4/1 ที่มีตะกั่วจากธรรมชาติประมาณ 40% ที่ถูกฝายดักไว้ได้

นอกจากนี้ ผลวิจัยยังพบร่องรอยการรั่วไหลของตะกั่วจาก “บ่อกักเก็บกากแร่เก่า” เพิ่มต่อเนื่องหลังเหมืองปิดเมื่อ 23 ปีก่อน แม้ล่าสุดจะมีการปิดปกคลุมผิวหน้าของบ่อดังกล่าวแล้ว แต่ต้องประเมินประสิทธิภาพการลดการรั่วไหลของตะกั่วลงสู่ลำห้วยอย่างต่อเนื่อง

มิเช่นนั้นการฟื้นฟูทั้งหมดที่ทำมาตลอด 4 ปีด้วยภาษีประชาชนกว่า 500 ล้านอาจไม่สำเร็จตามคำสั่งศาล

ไฟล์สไลด์ประกอบการสัมภาษณ์

(หมายเหตุ: ใช้สำหรับประกอบการสัมภาษณ์เท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้จัดทำ)