อนาคตบางกลอย ในมุมมอง “เครือข่ายกะเหรี่ยงฯ” : เกรียงไกร ชีช่วง

GreenLive:

อนาคตบางกลอย ในมุมมอง “เครือข่ายกะเหรี่ยงฯ” : เกรียงไกร ชีช่วง

สัมภาษณ์ : เกรียงไกร ชีช่วง

ผู้ประสานงานเครือข่ายกะเหรี่ยง เพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เขตงานตะนาวศรี

กลุ่มแรกที่ออกมาเรียกร้อง สิทธิชาวบางกลอย

13 พ.ค. 2564 / 14.00 น

ชม GreenLive : อนาคตบางกลอย ในมุมมอง “เครือข่ายกะเหรี่ยงฯ” : เกรียงไกร ชีช่วง

ชมผ่าน Facebook Live