อนาคตบางกลอย ในมุมมอง “คณะกรรมการบางกลอย” : สุนี ไชยรส

GreenLive :

“อนาคตบางกลอย” ในมุมมอง คณะกรรมการบางกลอย 

สัมภาษณ์ : สุนี ไชยรส

 

1 ใน 28 กรรมการ ภายใต้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน การพัฒนา

และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่บางกลอย อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

และ อดีตกรรมการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

16 พ.ค. / 13.00 น

ประเด็น : 

  • ที่มา องค์ประกอบ ภารกิจ และสถานการณ์ล่าสุด การทำงานของคณะกรรมการฯ
  • ทิศทางการทำงานจากนี้ และผลที่คาดว่าจะได้ ในการแก้ปัญหาบางกลอย
  • มุมมอง สุนี ไชยรส ต่อ การขับเคลื่อนการแก้ปัญหาบางกลอยของ “พีมูฟ” “คนรุ่นโซเชียลมีเดีย” “รัฐบาลประยุทธ์” และ ระบบการแก้ไขปัญหาป่าไม้ที่ดินไทยภายใต้รัฐบาลเลือกตั้ง-รัฐบาลทหาร
ชมผ่าน Facebook Live