อนาคตบางกลอย ในมุมมอง “พีมูฟ” : ประยงค์ ดอกลำใย

GreenLive: ส่องอนาคต “บางกลอย”

สัมภาษณ์ ประยงค์ ดอกลำใย

ที่ปรึกษา ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-Move)

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2021 เวลา 18:00 – 20:04 น (2.04 ชั่วโมง) 

 

ชม GreenLive : ส่องอนาคตบางกลอย กับประยงค์ ดอกลำใย