“จะนะ”รณรงค์ “ยุบ ศอ.บต.” – เพจ “สื่อเถื่อน”โดนปิดหลังไลฟ์เครือข่ายแถลง 1 วัน

สถานการณ์ความขัดแย้งกรณี “จะนะ” ร้อนแรงขึ้นอีกระดับในพื้นที่ เมื่อวันนี้ (22 มีนาคม 2564) ศอ.บต. ยังคงเดินหน้าจัดเวทีรับฟังเพื่อร่างแผนแม่บทฯ ตามกำหนด ด้านเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นเมินร่วมเวที เดินหน้ารณรงค์ “ยุบ ศอ.บต.” และ เพจ “สื่อเถื่อน” ซึ่งรายงานสดการแถลงของเครือข่ายฯ วานนี้ จู่ ๆ ก็ถูกปิดโดยไม่มีคำอธิบายชัดเจน

ภาพกิจกรรมในวันนี้ของเว็บไซด์ศอ.บต. มีเพียงการรายงาน 3 การประชุมในจังหวัดปัตตานี ไม่มีการรายงานการประชุมรับฟังเพื่อร่างแผนแม่บทฯ อุตสาหกรรมจะนะ สงขลา ซึ่งกำลังเป็นประเด็นขัดแย้ง (22.25 น) (ภาพ: sbpac.go.th)

ศอ.บต. เดินหน้าดัน “อุตสาหกรรมจะนะ”

“เขาจัดเวทีตามที่กำหนด เราไม่ส่งตัวแทนเข้าร่วม ตามที่แถลงการณ์ไปเมื่อวาน” แหล่งข่าวจากเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นเปิดเผยสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) วันนี้ กับ GreenNews

เวทีดังกล่าวคือ “การประชุมรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะ  เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทการพัฒนาเขตพื้นที่พัฒนาเฉพาะกิจเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นอย่างเร่งด่วน ในวันนี้ ที่โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เวลา 09.30 – 16.00 น

เป็นเวทีที่เครือข่ายฯ เห็นว่าเป็นความพยายามผลักดันเดินหน้าโครงการ “อุตสาหกรรมจะนะ” ซึ่งสวนทางกับข้อตกลง MOU ระหว่างรัฐบาลและเครือข่ายฯ เมื่อ 14 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา หลังการเดินทางไปชุมนุมที่หน้าทำเนียบรัฐบาลในกรุงเทพฯ ของเครือข่ายฯ 

“เราไม่ให้ค่ากับเวทีนี้ และจะไม่ส่งตัวแทนเข้าร่วม ส่วนจะมีความเคลื่อนไหวอะไรไหม ต้องรอดูพรุ่งนี้” แกนนำเครือข่ายแถลงเมื่อ 21 มี.ค. 2564 ที่ผ่านมา ที่ลานสวนกง หลังการหารือด่วนและแถลงจุดยืนเครือข่ายต่อท่าทีของรัฐบาลที่สวนทางกับการดำเนินจริงในพื้นที่

เปิดรณรงค์ “ยุบ ศอ.บต.” 

“ถึงเวลา “ยุบ ศอ.บต.” หยุดกลไกเผด็จการยุค คสข.” คือข้อความแรกจากแถลงการณ์รณรงค์ออนไลน์ ของเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นและภาคีเครือข่าย เพื่อตอบโต้ความพยายามเดินหน้าโครงการ “อุตสาหกรรมจะนะ” ในพื้นที่ โดยไม่สนใจข้อตกลง MOU “รัฐบาล-เครือข่าย” ดังกล่าว

แถลงการณ์เครือข่ายฯ ได้เรียกร้องให้สาธารณะร่วมจับตาการดำเนินการผลักดันของ ศอ.บต. ในกรณี “จะนะ” อย่างใกล้ชิด เพื่อจะได้เห็นว่า ไม่ฟังเสียงคนในพื้นที่มากเพียงใด 

นอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตุว่า การดำเนินการของ ศอ.บต. ภายหลังการเข้ามาบริหารประเทศของ คสช.นั้นมีความผิดปกติ ทั้งผิดจากเจตนารมณ์การก่อตั้งองค์กร ศอ.บต. ตาม พระราชบัญญัติ.ศอ.บต. 2553 และผิดในทางปฏิบัติที่มีแนวโน้มชัดเจนที่จะถูกใช้เป็นเครื่องมือผลักดันโครงการพัฒนาในพื้นที่ด้วยการยกเว้นกระบวนการดำเนินโครงการปกติตามกฎหมายระบุ อีกทั้งมีแนวโน้มที่จะเอื้อประโยชน์กับกลุ่มทุนเพียงบางกลุ่ม โดยเฉพาะในกรณี “จะนะ” และที่สำคัญ การใช้งบประมาณก็ไม่โปร่งใสและเต็มไปด้วยคำถามที่สาธารณะต้องได้รับคำอธิบาย

“ความดื้นด้านของ ศอ.บต. ที่ไม่สนใจฟังเสียงประชาชนในพื้นที่ คือความจำเป็นเบื้องต้น ที่จะต้องชวนทุกท่านพุ่งสายตาจับจ้ององค์กรนี้ให้เห็นภาพที่เป็นอยู่จริงให้ชัดขึ้น และหากมีความประจักษ์แจ้งขึ้นแล้ว ได้โปรดช่วยกันส่งเสียงเรียกร้องไปยังสาธารณะ ชวนกัน “ยุบ” องค์กรนี้ออกจากสารบบการบริหารราชการของประเทศไปเสีย“ แถลงการณ์ระบุ

“ปัจจุบัน รัฐบาลชุดนี้ใช้ ศอ.บต.ดำเนินงานเชิงรุกด้านการพัฒนา สร้างนโยบายสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และนำเข้าแนวคิดเขตพัฒนาพิเศษ โดยการอาศัยอำนาจตาม พรบ.ศอ.บต. มาตรา 10 ที่เปิดช่องสำหรับเรื่องนี้ไว้แบบกว้างขวาง คล้ายลักษณะ พรบ.อีอีซี หรือระเบียบเศรษฐกิจตะวันออก ซึ่งเป็นกฏหมายที่ให้อำนาจกลไกเฉพาะซึ่งสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแบบเบ็ดเสร็จให้กับกลุ่มทุน จนสร้างปัญหาให้กับคนในพื้นที่อย่างมากในขณะนี้

ยังไม่นับรวมถึงการใช้อำนาจและงบประมาณของ ศอ.บต. ในการพัฒนาอื่นๆ ที่มีการใช้จ่ายกันอย่างมหาศาลในยุค คสช. และยุครอยต่อรัฐบาลปัจจุบันที่มีหัวหน้ารัฐบาลคนเดียวกัน ภายใต้สถานการณ์พิเศษ ในพื้นที่พิเศษอย่างชายแดนใต้ การใช้กลไก ศอ.บต. ของรัฐบาลประยุทธ์ ได้ทุ่มเทงบประมาณที่อ้างว่าใช้เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนใต้อย่างไม่บันยะบันยัง และปฏิเสธไม่ได้ว่าช่องว่าง ช่องโหว่ที่ทำให้งบประมาณเหล่านั้นตกหล่นรายทาง จนยากที่จะถามหาตัวเลขที่แท้จริงได้ และรวมถึงการใช้จ่ายงบประมาณเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องตนเองผ่านโครงการต่างๆ 

นิคมอุตสาหกรรมจะนะ คือรูปธรรมของการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนที่เป็นพวกพ้องได้อย่างชัดเจนที่สุด ภายใต้กลไกนี้ที่หากสืบค้นไปยังต้นสายปลายเหตุ เราก็จะเห็นถึงการสมรู้ร่วมคิดของกลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยงกันตามลำดับชั้น ประกอบกับการสร้างกลเม็ดเพื่อสร้างกลุ่มก้อนสนับสนุนให้เห็นด้วยคล้อยตามกับโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ อย่างเป็นระบบ ผ่านการจัดสรรประโยชน์ให้กันอย่างแยบยล แล้วอ้างว่าทัังหมดนั้นก็เพื่อประโยชน์ของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้” แถลงการณ์ระบุ

“เหล่านี้คือส่วนเสี้ยวหนึ่งของการใช้ ศอ.บต. ในทางที่ผิดเพี้ยนไปจากเดิม อันเป็นผลผลิตที่ถูกปรับแต่งอย่างบิดเบี้ยวในยุค คสช. ซึ่งสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ แล้วเรายังจะยอมเก็บรักษากลนี้ไว้เพื่ออะไร ? มาช่วยกันส่งเสียง..ครับ ยุบ ศอ.บต.” สมบูรณ์ กำแหง หนึ่งในแกนนำเครือข่ายฯ โพสต์ผ่านเฟสบุ๊ค

นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.โรงพยาบาลจะนะ และอีกหนึ่งในแกนนำเครือข่ายฯ กล่าวผ่านโพสต์เช่นกันว่า 

“ยุบ ศอ.บต. ข้อเสนอที่ไตร่ตรองแล้วจากพี่น้องจะนะรักษ์ถิ่น

เดิมผมไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอยุบ ศอ.บต. เพราะศอ.บต.คือองค์กรพลเรือนที่เข้ามาลดบทบาทของ กอ.รมน.ในการจัดการปัญหาชายแดนใต้ ทำให้การแก้ปัญหาชายแดนใต้เป็นไปในลักษณะพลเรือนนำการทหาร  แต่มันไม่เคยจริง

วันนี้ผมได้เปลี่ยนใจแล้ว  ผมคิดว่า “ยุบเถอะครับ ศอ.บต.” 

ทำไมนะหรือ  ก็เพราะ ศอ.บต.ในยุคนี้  ไม่ได้ทำหน้าที่อย่างที่ควรจะเป็น  ไม่ได้เป็นองค์กรแห่งความหวังในการแก้ปัญหาชายแดนใต้อีกต่อไป ตัว ศอ.บต.เองได้กลายเป็นปัญหาใหญ่ในพื้นที่เสียเอง  ปรากฏการณ์การที่ ศอ.บต.ดันนิคมอุตสาหกรรมจะนะอย่างสุดลิ่มทิ่มประตู เพื่อให้ TPIPP สามารถตั้งนิคมอุตสาหกรรมท่ามกลางการคัดค้านอย่างหนักของคนในพื้นที่  คือรูปธรรมที่ชัดเจนที่สุดว่า ศอ.บต.คือ องค์กรเพื่อนายทุนขุนศึกไปแล้ว มีไว้ก็เปลืองภาษีประชาชน

นอกจากนิคมอุตสาหกรรมจะนะ  ศอ.บต.ยุคนี้ก็ดันนิคมอุตสาหกรรมหนองจิก 2,000 ไร่ โดยไม่สนใจเสียงคนพื้นที่  ดันโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชน300เมกะวัตต์ในชายแดนใต้เอื้อนายทุนเต็มที่โดยขาดการควบคุมกำกับมลพิษที่เกิดขึ้น เป็นต้น

ยุบ ศอ.บต.เถอะครับ  ยุบแล้วก็จะได้เลิกกฏหมายพิเศษ มาตรา 10 ใน พรบ.ศอ.บต.ที่ให้อำนาจ ศอ.บต.เป็นองค์กรเผด็จการอำนาจนิยมไปด้วย  ปัจจุบัน ศอ.บต.มีอำนาจเป็นรัฐซ้อนรัฐ แถมยังเป็นรัฐที่มีร่างทรงนายทุนสยายปีกคุมบังเหียนอยู่เบื้องหลัง จนทำให้ ศอ.บต.ยุคนี้ ตกต่ำที่สุดตั้งแต่ตั้งมา  ไม่มี ศอ.บต. ผู้ว่าราชการจังหวัดเขาก็ยังทำหน้าที่ได้อยู่ครับ

ฝากพี่น้อง ปัญญาชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือผู้ที่สนใจเรื่องดังกล่าว ช่วยกันยุติอำนาจรัฐซ้อนรัฐในชายแดนใต้  ร่วมขับเคลื่อนให้ยุบ ศอ.บต.กันเถอะครับ มาช่วยกันส่งเสียง..“ยุบ ศอ.บต.”   “ยุบ ศอ.บต.”  “ยุบ ศอ.บต.” นพ.สุภัทร กล่าว

เพจ “สื่อเถื่อน” โดนปิด – คาดไลฟ์ “จะนะ” มีส่วนเป็นสาเหตุ

“แจ้งให้ทราบ มีรายงานให้ปิดเพจ “สื่อเถื่อน“ เมื่อวันที่22 มี ค.64 เวลา12.15น.สื่อเถื่อนก็ถูกปิดไปแล้วจริงๆ เฟสบุ๊คยกเลิกการเผยแพร่โดยไม่แจ้งเหตุผล และไม่เปิดให้มีการโต้แย้ง(เพจสื่อเถื่อนใหม่) ภายหลังจากเพจสื่อเถื่อนเก่าถูกแฮกไปแล้ว และถูกปิดไปก่อนหน้านั้น เฟสบุ๊คทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอ #ม๊อบ” วันชัย พุทธทอง แอดมินเพจสื่อเถื่อน โพสต์ในเฟสส่วนตัวแจ้งการถูกปิดของเพจ “สื่อเถื่อน” 

สื่อเถื่อน เป็นเพจสำนักข่าวทางเลือกออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาด้วยเอกลักษณ์การรายงานข่าวประเด็นสังคมที่แหลมคมมาต่อเนื่อง และเคยถูกแฮกมาแล้ว 1 ครั้ง ก่อนที่จะถูกปิดเมื่อเที่ยงวันนี้ด้วยเหตุผล “เนื่องจาก สื่อเถื่อน ขัดต่อมาตรฐานชุมชนของเรา” ท่ามกลางความกังขาของแอดมินเพจอย่างวันชัย ซึ่งคาดเดาว่าการปิดครั้งนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับการระดมรายงานไปยังเฟสบุ๊คของกองทัพ IO ในช่วงวันที่ผ่านมา

“เป็นไปได้สูงครับ” วันชัย พุทธทอง แอดมินเพจสื่อเถื่อน กล่าวกับ GreenNews เมื่อถามถึงการประเมินสาเหตุที่เพจถูกปิดดังกล่าว ว่าน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับการที่เพจได้รายงานสด (ไลฟ์) เวทีแถลงของเครือข่ายจะนะ ราว 24 ชั่วโมงก่อนหน้านั้น (21 มี.ค. 2564)

“ช่วงนี้เราเกาะติดรายงานประเด็นสำคัญ ๆ ที่อาจจะสร้างความไม่สบายใจกับรัฐอยู่สามประเด็น คือ ข่าวเรื่องการส่งข้าวพม่า ม็อบราษฏร และกรณีจะนะ เราก็รายงานตรงไปตรงมา ว่าเกิดอะไรขึ้น ตามปกติมาตรฐานการรายงานข่าวของวิชาชีพสื่อมวลชน แต่อยู่ดี ๆ ก็ถูกแจ้งปิดเพจ ก็งงครับ 

เราพยายามติดต่อไปทางเฟสบุ๊ก ขอทราบเหตุผลที่ปิดเพจเรา และขอความร่วมมือกู้ข้อมูลคืน แต่ถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับคำตอบใด ๆ” วันชัย เปิดเผย