ไดรฟ์ทรูสู่พลังงานสะอาด แชร์รถส่งขยะสะอาดแปรเป็น RDF

20 มกราคม 2564 ชาวกรุงกลุ่มหนึ่งในชื่อ “รักษ์กันคนละนิด” จัดกิจกรรม “ไดรฟ์ทรูสู่พลังงานสะอาด” (Drive Thru to Clean Energy) ลุกขึ้นหาทางจัดการขยะที่ไม่สามารถส่งรีไซเคิลได้และพวกเขาเห็นว่ายังไม่ถูกจัดการอย่างเหมาะสม (ขยะไร้ญาติ) ส่งแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิง RDF ผ่านความร่วมมือของเอกชน RDF รายหนึ่งในชลบุรี

“ทุกวันนี้ ยังมีขยะจำนวนมากที่เราไม่สามารถลดการใช้หรือรีไซเคิลได้ หลายคนเลยหาทางออกให้ขยะเหล่านี้ด้วยการรวบรวมส่งไปรษนีย์เพื่อกำจัดตามโครงการต่างๆ ที่เปิดรับ กลายเป็นภาระค่าใช้จ่าย เราจึงมีไอเดียชวนคนที่สนใจมาแชร์รถส่งขยะร่วมกัน โดยได้รับความร่วมมือจากเอกชนที่แปรสภาพขยะเป็น RDF มารับขยะไป”

ธีรเมศร์ จิรอารีย์ชัย ผู้ริเริ่มโครงการอธิบาย พวกเขานัดกันผ่านเพจเฟซบุ๊กและกลุ่มไลน์ ให้ผู้สนใจขับรถมาส่งขยะที่จุดนัดพบเพื่อรวบรวมส่งโรงแปรสภาพ ผลปรากฏว่ามีผู้สนใจมากกว่าที่คาดไว้ โดยวันนี้ซึ่งเป็นการทดลองจัดกิจกรรมครั้งแรก มีผู้มาส่งขยะร่วม 130 ราย ปริมาณขยะไม่น้อยกว่า 2 ตัน

ด้าน สมบูรณ์ กิตติอนงค์ ผู้จัดการโรงงานแปรรูปขยะที่จับมือกับโครงการ อธิบายถึงกระบวนการแปรขยะเป็นพลังงาน

“ขยะในชีวิตประจำวันหลายอย่างนั้นส่งรีไซเคิลไม่ได้ อาจเพราะติดข้อจำกัดทางเทคโนโลยีหรือความคุ้มทุน ทางเลือกหนึ่งจึงเป็นการแปรสภาพขยะเป็นเชื้อเพลิง RDF หรือ Refuse-Derived  Fuel ก่อนส่งเผาที่โรงปูนซีเมนต์ ขยะที่ทำเป็น RDF ได้คือขยะตัดได้ จุดไฟติดได้ และค่อนข้างแห้งสะอาด เช่น บรรจุภัณฑ์ต่างๆ หลอด เศษไม้ เศษยางและผ้า รวมถึงกล่องนม”

เขาเผยว่า ข้อจำกัดหนึ่งของกระบวนการแปรสภาพเป็น RDF คือ “ต้นทุนการขนส่ง” เนื่องจากปัจจุบัน มีโรง RDF ที่เปิดรับมูลฝอยชุมชนรายย่อยไม่มากและอาจไม่ได้ตั้งกระจายอยู่ใกล้ชุมชน เป็นผลให้ต้องขนส่งขยะระยะทางไกล เช่น ส่งขยะจากกรุงเทพฯ ไปแปรสภาพเป็น RDF ที่ชลบุรี อีกทั้งหน่วยงานรัฐยังไม่มีโครงการรับขยะแบบนี้อย่างเป็นทางการ จึงเกิดเป็นกิจกรรมอาสาที่ผู้สนใจร่วมจัดกันเองเช่นกิจกรรมวันนี้

ติดตามกิจกรรมและนัดหมายส่งขยะรายเดือนของกลุ่มรักษ์คนละนิดได้ทางเพจเฟซบุ๊ก “รักษ์กันคนละนิด a little bit caring” และกลุ่มไลน์