พลังงานสะอาดจะนะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

ป่วยแล้วไปไหน? หลายคนคงตอบได้อย่างรวดเร็วว่า “โรงพยาบาล” ซึ่งเป็นศูนย์กลางแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชน แต่ว่า จะเป็นไปได้ไหม ถ้าโรงพยาบาลมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชนในหลากหลายมิติ โดยไม่ต้องรอให้ใครป่วยก่อนเลย

หาคำตอบกับภารกิจติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตพลังงานสะอาด ณ โรงพยาบาลจะนะ จ.สงขลากับ “หมอจุ๊ก” นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ และอเล็กซ์ เรนเดลล์

ภารกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Clean Energy for Life ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน” ซึ่งกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ให้การสนับสนุนงบประมาณ เพื่อดำเนินการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความตระหนักและมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า เกิดทัศนคติที่ดีและมีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้โรงพยาบาลได้มีระบบผลิตไฟฟ้า โดยการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคาโรงพยาบาลชุมชน 77 แห่งทั่วประเทศ

พลังงานสะอาด…เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ถ้าทุกองค์กร หน่วยงานต่างๆ หันมาติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ เราก็สามารถลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนและปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 จากการเผา การเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ที่เป็นพลังงานหมุนเวียน ไม่มีวันหมด เเละมีความคุ้มค่าในระยะยาว”

โซลาร์เซลล์เป็นระบบผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์วิธีหนึ่งที่สร้างความคุ้มค่าด้านการลงทุน โดยสามารถคืนทุนได้ภายในประมาณ 5 ปี อีกทั้ง แผงโซลาร์จะมีอายุใช้งานไม่ต่ำว่า 20 ปี และสามารถนำไปกำจัดหรือรีไซเคิลได้เมื่อหมดอายุการใช้งาน

นอกจากพลังงานแสงอาทิตย์แล้ว ประเทศไทยยังเดินหน้าสู่สังคมที่ใช้พลังงานสะอาดอีกหลากหลายรูปแบบ ทั้งพลังงานชีวมวลและชีวภาพ รวมถึงพลังงานจากขยะ ตามวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน “กำกับกิจการพลังงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และส่งเสริมการแข่งขันที่เหมาะสมเป็นธรรม”

พลังงานสะอาด…เพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน

“สิ่งสำคัญของการติดตั้งโซลาร์เซลล์ คือ ผู้คนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของพลังงาน เราผลิตไฟได้เอง เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและอยากประหยัดพลังงาน” หมอจุ๊ก เล่า

เขาเชื่อว่า หากเรามองว่าไฟฟ้าเหมือนกับเงิน เมื่อได้หาเองกับมือ เรายิ่งเห็นคุณค่าและอยากรักษา สำหรับคนจะนะ โรงพยาบาลแห่งนี้จึงเป็นเสมือนต้นแบบและพื้นที่เรียนรู้ถึงประโยชน์ของโซลาร์เซลล์และนำไปปรับใช้ในชีวิต

นอกจากนั้น พลังงานสะอาดยังเป็นธุรกิจใหม่ที่มีให้ทดลองลงทุนอีกมากมาย เปิดอาชีพใหม่ๆ เช่น ช่างโซลาร์เซลล์ Green Peace Thailand เล่าถึงอาชีพที่เกิดจากพลังงานแสงอาทิตย์ว่า ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ของไทยในปี พ.ศ. 2559 สร้างอาชีพกว่า 2,588 ตำแหน่งงานและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามเป้าหมายขยายการผลิตพลังงานสะอาด

“การใช้ชีวิตทุกวันนี้ยังขาดพลังงานสะอาดอยู่ ประเทศไทยโชคดีมากที่มีความสวยงาม ทั้งป่าและทะเล สร้างความยั่งยืนให้เศรษฐกิจ ให้ผู้คนและบ้านเรา เราเลยควรรณรงค์และหาทางเลือกของการใช้พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน”

อเล็กซ์ เรนเดลล์ ดาราผู้หาโอกาสสื่อสารกับเด็กๆ และสังคมถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมเล่า อเล็กซ์ได้เป็นตัวแทนนักสื่อสารโครงการ Clean Energy for Life เขาแนะนำให้พวกเราหาโอกาสชมสารคดี The Inconvenient Truth (2006) สารคดีสำคัญที่ทำให้โลกรู้จักเกี่ยวกับ “ภาวะโลกร้อน” 

จะนะใช้พลังงานสะอาด สู่ต้นแบบทั่วประเทศ

ภารกิจผลิตพลังงานสะอาดที่โรงพยาบาลจะนะ ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ที่นี้เท่านั้น แต่เป็นโรงพยาบาลต้นแบบให้แก่โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ

โรงพยาบาลใกล้กัน “โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินี ณ อ.นาทวี” กำลังระดมทุนเพื่อติดตั้งโซลาร์เซลล์ โดยมียอดเงินบริจาคแล้ว 1.7 ล้านบาท

“พวกเราประหยัดค่าไฟได้เดือนละราว 20,000 บาท ปีหนึ่งได้ถึง 240,0000 บาท เงินจำนวนนี้เอาไปซื้อเครื่องช่วยหายใจตัวเล็กสำหรับเด็ก” นพ.สุวัฒน์ วิริยะพงษ์สุกิจ ผู้อำนวยการกล่าว

“ฟังดูแล้วจำนวนเงินมันอาจจะดูเยอะ แต่ถ้าทุกคนรวมกันเพียงเล็กน้อย มันจะรวมเป็นก้อนใหญ่ และที่สำคัญที่สุดคือการที่คนไทยทุกคนได้มีส่วนร่วมสร้างสังคมพลังงานสะอาดด้วยกัน”

พลังงานสะอาดเพื่อ ‘ชีวิต’ Clean Energy for Life

ร่วมบริจาค เพื่อสนับสนุนให้โรงพยาบาลได้มีระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข “มูลนิธิแพทย์ชนบทเพื่อไฟจากฟ้า” เลขที่ 142-0-28997-7

รู้จักภารกิจจะนะพลังงานสะอาดเพิ่ม คลิ๊ก