จะนะรักษ์ถิ่นบุกทำเนียบ ยื่นคำขาดเลิกนิคมมรดกอัปยศคสช.ปักหลักจนกว่าได้คำตอบ

ชุมนุมคัดค้านนิคมอุตสาหกรรมจะนะวันแรก 10 ธันวาคม 63 / สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม / ณิชา เวชพานิช


จะนะรักษ์ถิ่นบุกกรุง ยื่นคำขาดยกเลิกนิคมอุตสาหกรรมมรดกอัปยศคสช. ปักหลักจนกว่าจะได้คำตอบหน้าทำเนียบ

วันนี้ (10 ธ.ค.63) 16.00 ชาวบ้านอ.จะนะ จ.สงขลาร่วม 50 คนเดินทางมาชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเรียกร้องให้หยุดการเดินหน้าโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมจะนะ โดยบริเวณดังกล่าว มีตู้คอนเทนเนอร์และรั้วลวดหนามกั้นปิดถนนเข้าสู่ทำเนียบ จึงปักหลักบริเวณสะพานชมัยมรุเชฐ
“นิคมอุตสาหกรรมจะนะคือมรดกตกทอดจากยุค คสช. ด้วยเป็นโครงการที่ถูกอนุมัติทิ้งทวนการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งสุดท้ายในยุคนั้น จึงเห็นถึงความผิดปกติตั้งแต่ต้น จนเมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กลับมาเป็นผู้นำรัฐบาลอีกครั้ง ภายใต้พรรคพลังประชารัฐ โครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะจึงถูกขับเคลื่อนอย่างรวดเร็ว โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติต่อเรื่องนี้หลายครั้งเพื่อรวบรัดขั้นตอนการดำเนินงานจนผิดปกติ ยังให้มีข้อพึงสงสัยต่อท่าทีของรัฐบาลว่ากำลังเอื้อประโยชน์ หรือตอบแทนบุญคุณให้กับกลุ่มบริษัทในตระกูล TPIPP หรือไม่ เพราะทราบว่าช่วงการเลือกตั้งได้บริจาคเงินทุนให้กับพรรคพลังประชารัฐหลายล้านบาท” ตัวแทนอ่านแถลงการณ์หลังเคารพธงชาติเวลา 18.00

โครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ เป็นกิจการของเอกชน 2 บริษัท คือ TPIPP. และ IRPC. ใช้เนื้อที่ 16,700 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบล คือตำบลสะกอม ตำบลตลิ่งชัน และตำบลนาทับ ถือได้ว่าเป็นโครงการนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ซึ่งชาวบ้านคาดว่าจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกับประชาชนในหลายมิติ เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม การกัดเซาะชายฝั่งทะเล มลพิษ สูญเสียแหล่งจับสัตว์น้ำของชาวประมงพื้นบ้าน เสียพื้นที่เพาะปลูก รวมถึงสังคมวัฒนธรรมของชุมชนมุสลิมที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด

ปัจจุบันโครงการอยู่ในขั้นเดินหน้าเปลี่ยนสีผังเมือง จากสีเขียว (เกษตรกรรม) เป็นสีม่วง (อุตสาหกรรม) เพื่อเปิดพื้นที่ทำอุตสาหกรรม เมื่อต้นปีได้มีการผ่าน EIA ไปแล้ว 4 ฉบับ

“จริงๆ เราควรไปเรียกร้องกับทางศอ.บต.ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ แต่ว่าที่นั้นไม่ใช่สถานที่ปลอดภัย เราจึงเดินทางมาทำเนียบที่เป็นอำนาจส่วนกลาง” บังแกน สมบูรณ์ คำแหง แกนนำกลุ่ม อธิบาย ที่ผ่านมา เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นได้พยายามยื่นหนังสือผ่านกลไกต่างๆ เพื่อคัดค้าน แต่ไม่มีผล

“เราเห็นตัวอย่างผลเสียของนิคมอุตสาหกรรมแล้วจากมาบตาพุด โครงการนี้จะตัดตอนห่วงโซ่อาหารถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน รัฐบาลต้องฟังเสียงเราบ้าง อย่าฟังแต่เสียงนายทุน” นูรี โต๊ะกาหลี ชาวบ้านต.สะกอมที่ประกอบอาชีพประมงและมาร่วมชุมนุมกล่าว

ทางกลุ่มมีข้อเรียกร้อง 2 ข้อ โดยจะปักหลักชุมนุมอย่างสันติจนกว่าจะได้รับคำตอบ

1.รัฐบาลต้องยุติการดำเนินโครงการจะนะเมืองต้นแบบนิคมอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตทั้งหมด ทั้งการแก้ไขผังเมือง และการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือ EIAในทันที เพื่อหยุดมรดกอัปยศอันไม่ชอบธรรมที่ส่งต่อมาจากระบอบ คสช.

2. เมื่อยุติการเดินหน้าโครงการแล้ว ให้รัฐบาลจัดให้มีการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ หรือ SEA. อย่างรอบคอบ เพื่อสร้างชุดข้อมูลทางวิชาการที่มีคุณภาพประกอบการตัดสินใจต่อแนวทางและโครงการพัฒนาในพื้นที่ต่าง ๆ ของภาคใต้ต่อไป