ชวนถกให้ถึงแก่น ประชาธิปไตย และสิ่งแวดล้อม ในสัปดาห์สิ่งแวดล้อมแม่โขง-อาเซียน 2563

25 – 27 กันยายน นี้ พบงานฉายภาพยนตร์ จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายและเสวนา “(สุด) สัปดาห์แม่โขง – อาเซียน” เรียนรู้แลกเปลี่ยนวิถีชีวิตที่โยงใยกับสิ่งแวดล้อม

โปสเตอร์กิจกรรม (สุด) สัปดาห์แม่โขง – อาเซียน 2563 // ขอบคุณภาพ: MAEW 2020

ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม โปรเจกต์เสวนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Project SEAVANA) และเครือข่าย ร่วมจัดกิจกรรม “(สุด) สัปดาห์แม่โขง – อาเซียน 2563” หรือที่รู้จักกันในชื่อเล่นว่างาน “MAEW : Mekong – ASEAN Environmental Week (end) 2020 “ เปิดพื้นที่นำเสนอความคิดอันตกผลึกและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นชุมชนท้องถิ่น นักวิชาการ นักกิจกรรม และสื่อแขนงต่างๆ เพื่อหาทางออกร่วมกัน 

“สัปดาห์แม่โขง-อาเซียนปีนี้จัดขึ้นเป็นที่สอง และยังจัดในช่วงเวลาที่กระบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยกำลังเข้มข้น ทั้งในไทยและในภูมิภาค ชี้ให้เห็นถึงการเชื่อมโยงร้อยรัดระหว่างสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตอย่างยากจะแยกจากกันได้”

เปรมฤดี ดาวเรือง ผู้ประสานงาน โปรเจกต์เสวนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระบุ

ภายในงานมีเสวนาจากตัวแทนหลายประเทศ เช่น ประเด็น “การเมืองกับการเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อมและปากท้องที่ดีขึ้น” โดย ดร. ยัง แสง โกมา ชาวกัมพูชา เจ้าของรางวัลแมกไซไซที่เปรียบเสมือนรางวัลโนเบลสันติภาพในเอเชีย , “แผ่นดินไหวกับรอยเลื่อนมีพลังที่หลวงพระบาง” โดย ศจ.ปัญญา จารุศิริ ที่ปรึกษาโครงการ Earthquake and tectonic Geology Research Unit จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ “ชีวิต สิ่งแวดล้อม และการเมืองที่ดีขึ้น” โดย ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการโครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (ILaw)

นอกจากนักกิจกรรมแล้ว สื่อมวลชนเองก็เป็นกลไกสำคัญที่คอยติดตามและนำเสนประเด็นสังคมออกสู่สาธารณะ ช่วงบ่ายวันที่ 25 กันยายน เป็นพื้นที่สำหรับนักข่าวทั้งรุ่นใหญ่และรุ่นเยาว์มาร่วม “เหลียวหลัง” ถอดบทเรียนภารกิจรายงานข่าวสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคช่วงหลายปีที่ผ่านมา และ “แลหน้า” ทิศทางข่าวสิ่งแวดล้อมในอนาคต

ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายเกี่ยวกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมที่ถูกละเมิด “แด่นักสู้ผู้จากไป” โดย องค์กร Protection International (PI) การฉายภาพยนตร์และสารคดีเกี่ยวกับประเด็นแม่น้ำโขงและการปนเปื้อนสารตะกั่วในลำห้วยคลิตี้ จ.กาญจนบุรี ที่ยังเป็นปัญหาสืบเนื่องจนถึงปัจจุบัน

(สุด) สัปดาห์แม่โขง – อาเซียน จะจัดขึ้นวันที่ 25 – 27 กันยายน พ.ศ.2563 ณ ห้อง Friend of BACC ชั้น 6 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และถ่ายทอดสดออนไลน์บนเพจเฟซบุ๊ก ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

กำหนดการฉบับเต็ม

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/2020MAEW