ดาราดังร่วมตบเท้าชูแคมเปญคัดค้าน การนำเข้าขยะพลาสติกจากต่างประเทศมากำจัดในไทย

ประชาชนรวมตัวค้านแผนนำเข้าขยะพลาสติกจากต่างประเทศ ดารา นางแบบดัง ร่วมเอี่ยวด้วย ชูแคมเปญเคลื่อนไหวออนไลน์ #คัดค้านนำเข้าเศษพลาสติก หวั่นซ้ำเติมปัญหาการจัดการขยะในประเทศ

เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 องค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชื่อ “SOS Earth” จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเคลื่อนไหวผ่านแพลตฟอร์มสื่อออนไลน์ เชิญชวนทุกคนสนับสนุนแคมเปญถ่ายรูปชูป้ายพร้อมติดแฮชแท็ก #คัดค้านนำเข้าเศษพลาสติก เพื่อรณรงค์ให้รัฐบาลยกเลิกนโยบายการนำเข้าเศษพลาสติกจากต่างประเทศ และสนับสนุนการจัดการขยะอย่างเหมาะสม 

ประชาชนและดาราชูป้ายแคมเปญ#คัดค้านนำเข้าพลาสติกผ่าน Instragram // ขอบคุณภาพจาก: sos.thailand

สื่บเนื่องเมื่อวันที่ (10 กันยายน) สมาคมซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่า ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาสังคม 65 องค์กร ออกแถลงการณ์และเข้ายื่นหนังสือเรียกร้องต่อรมว.ทส.วราวุธ ศิลปอาชา ณ กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องมาตรการห้ามและควบคุมการนำเข้าเศษพลาสติกและการพัฒนาระบบคัดแยกขยะในประเทศให้ได้คุณภาพดีขึ้น ซึ่งจะมีการประชุมคณะอนุกรรมการฯสำรวจความต้องการนำเข้าเศษพลาสติกของบริษัทเอกชน เพื่อประกอบการพิจารณาในการประชุมวันถัดมา อ่านข่าวเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ (11 กันยายน) รายงานจากสำนักข่าวไทย ประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบายว่า กรมโรงงานฯดำเนินการเป็นเพียงการให้ข้อมูลความต้องการนำเข้าเศษพลาสติกจากต่างประเทศตามที่ภาคเอกชนแจ้งเข้ามาที่กรมโรงงานฯ ส่วนการนำเข้าเศษพลาสติกจากต่างประเทศตามโควตาเดิมที่เคยอนุมัติไว้ก่อนหน้านี้จะหมดลงกลางเดือนกันยายนนี้  หากไม่มีนโยบายให้นำเข้าใหม่ก็จะไม่สามารถนำเข้าเศษพลาสติกได้อีก เรื่องการอนุญาตให้นำเข้าเศษพลาสติกจากต่างประเทศหรือไม่ เป็นนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ ทว่าส่วนการตัดสินใจอนุญาตให้นำเข้าหรือไม่ เป็นเรื่องที่คณะอนุกรรมการฯ จะพิจารณาต่อไป แต่ขณะนี้ยังไม่ได้มีข้อสรุปใด ๆ 

ติดตามกิจกรรมรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เชิญชวนทุกคนสนับสนุนแคมเปญถ่ายรูปชูป้ายพร้อมติดแฮชแท็ก #คัดค้านนำเข้าเศษพลาสติกได้ที่  Instragram @sos.thailand และ Facebook @sosearth.co