วิจารณ์ประชาพิจารณ์ปาหี่ ‘จะนะรักษ์ถิ่น’ ประกาศคว่ำบาตรเวทีรับฟังความเห็นนิคมอุตฯจะนะ

เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นประกาศไม่ยอมรับมติ เวทีศอ.บต. รับฟังความคิดเห็นโครงการ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมจะนะ ชี้ เจ้าหน้าที่กีดกันผู้เห็นต่าง วางตัวผู้เข้าร่วมเวทีไว้ก่อนแล้ว ไม่ใช่การรับฟังเสียงชาวบ้านที่แท้จริง เป็นเพียงพิธีกรรมสร้างความชอบธรรมให้สามารถเดินหน้าพัฒนาเปลี่ยนเมืองจะนะเป็นนิคมอุตสาหกรรมหนัก ทนายสิทธิเตือน หมากเกมส์นี้เสี่ยงเพิ่มความขัดแย้งชายแดนใต้

ภายหลัง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น “โครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมจะนะ” เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนจะนะวิทยา ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายความมั่นคงกว่า 1,000 นาย

จะนะ
เจ้าหน้าที่ตรึงกำลังแน่นหนาบริเวณทางเข้าโรงเรียนจะนะวิทยา สถานที่จัดเวทีประชาพิจารณ์โครงการเมืองอุตสาหกรรมต้นแบบจะนะ //ขอบคุณภาพจาก: บรรจง นะแส

เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น เผยว่า กลุ่มชาวบ้านผู้ไม่เห็นด้วยกับโครงการไม่สามารถเข้าร่วมเวที เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อโครงการได้ เพราะมีการวางตัวผู้เข้าร่วมประชุมไว้แล้ว ซ้ำ ศอ.บต. ยังรวบรัดเวทีให้เสร็จสิ้นก่อนกำหนดถึง 2 ชั่วโมง แสดงถึงการใช้อำนาจโดยไม่ขอบธรรมของภาครัฐ ที่ทำให้การทำประชาพิจารณ์ในครั้งนี้เป็นเพียงพิธีกรรมให้สามารถดำเนินการพัฒนา โครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมจะนะ ต่อได้ ไม่ใช่การรับฟังเสียงสะท้อนของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการอย่างแท้จริง ดังนั้นเครือข่ายจึงได้ออกแถลงการณ์คว่ำบาตรมติจากเวทีรับฟังความเห็นครั้งนี้

“เป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจนแล้วว่า เวทีที่ ศอ.บต. พยายามจัดในวันนี้ ไม่ใช่การจัดเวทีอย่างปกติทั่วไป ตามวิสัยของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ต้องการสร้างการมีส่วนร่วมอันแท้จริง และยิ่งตอกย้ำให้เห็นถึงการใช้อำนาจของฝ่ายปกครองและฝายความมั่นคงอย่างเคยชิน เราจึงไม่แปลกใจเลยว่า ทำไมสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศเรา ถึงยังดำรงอยู่เช่นทุกวันนี้” แถลงการณ์ระบุ

เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ระบุว่า ศอ.บต.ได้มุ่งใช้อำนาจการบริหารราชการแผ่นดินในการปิดกั้น ขัดขวาง ข่มขู่ กลุ่มผู้คัดค้านโครงการไม่ให้สามารถเข้าร่วมรับฟังข้อมูล และแสดงความคิดเห็นในเวทีประชาพิจารณ์โครงการได้ ถือเป็นการดำเนินการที่ขัดกับระบบและระเบียบของกฏหมาย ซึ่งได้ระบุให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

ยิ่งไปกว่านั้น เครือช่ายฯ เปิดเผยว่า โครงการนี้ยังได้รับอภิสิทธิ์พิเศษที่แตกต่างกว่าทุกโครงการที่ผ่านมา คือรัฐบาลได้ “อนุมัติโครงการก่อน แล้วมารับฟังความคิดเห็นตามหลัง” ถือเป็นวิธีปฏิบัติที่ไม่สามารถยอมรับได้

“การจัดเวทีในวันนี้ (11 กรกฎาคม 2563) ของ ศอ.บต. จึงเป็นอีกพิธีกรรมหนึ่งที่เขาสร้างขึ้น เพียงเพื่อต้องการความชอบธรรมให้กับโครงการนี้ อันรวมอยู่ในหลายพิธีกรรมที่เขาได้สร้างขึ้นมาแล้วก่อนหน้านี้  พวกเราจึงไม่ขอให้คุณค่าใดกับวิธีการดังกล่าว และไม่มีเหตุผลใดที่เราจะยอมรับการจัดเวทีในครั้งนี้ ด้วยเหตุและผลดังกล่าวเบื้องต้น” แถลงการณ์ระบุ

ส รัตนมณี พลกล้า ทนายความและผู้ประสานงานมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน ซึ่งได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดเวทีประชาพิจารณ์โครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมจะนะ เปิดเผยว่า เวทีประชาพิจารณ์ครั้งนี้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดอย่างยิ่ง ทั้งจากการระดมกำลงพลตำรวจกว่า 1,000 นาย เข้ามาประจำการณ์รอบพื้นที่เวที และการสกรีนผู้เข้าร่วมเวทีอย่างเคร่งครัด โดยอนุญาตให้เฉพาะชาวบ้านในพื้นที่ 3 ตำบล (ต.นาทับ ต.ตลิ่งชัน และ ต.สะกอม) ที่ได้ลงทะเบียนกับ ศฮ.บต. ไว้ก่อนแล้วเท่านั้น เป็นการกีดกันไม่ให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่นๆ เข้าร่วมเวทีโดยปริยาย

“การดำเนินการเช่นนี้ขัดกับหลักการรับฟังความเห็นอย่างถูกต้องชอบธรรม ที่ต้องเปิดให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นโดยทั่วถึง ซึ่งนอกจากทำให้ผลของการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้อาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย ยังจะส่งผลให้เกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐมากยิ่งขึ้น นำไปสู่ปัญหาความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในพื้นที่” ส รัตนมณี กล่าว

จะนะ
กลุ่มผู้คัดค้านโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ถือป้ายผ้าประท้วงการจัดเวทีประชาพิจารณ์ //ขอบคุณภาพจาก: บรรจง นะแส

เธอยังได้แสดงความกังวลว่า หากโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมใหม่ที่ อ.จะนะ ได้สำเร็จ โครงการพัฒนาที่อาจสร้างผลกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชนและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ในพื้นที่ภาคใต้เช่น โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา เหมืองถ่านหินสะบ้าย้อย ท่าเรือน้ำลึกปากบารา ท่าเรือน้ำลึกสงขลา 2 หรือโครงการสงขลา – สตูล แลนด์บริดจ์ อาจถูกนำกลับมาอีกครั้ง เพื่อตอบสนองการเติบโตของนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ทำให้เกิดวิกฤตสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคใต้เป็นวงกว้าง

“จากนี้ทางเครือข่ายจะดำเนินการส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ไม่ยอมรับมติการรับฟังความเห็นครั้งนี้ และอาจมีการดำเนินการทางกฎหมายอื่นๆ ต่อไป ขึ้นอยู่กับความพร้อมของทางชุมชน” เธอระบุ

ด้านรองเลขาธิการ ศอ.บต. ชนธัญ แสงพุ่ม กล่าวในเวทีรับฟังความเห็นว่า วันนี้มีประชาชนให้ความสำคัญและสนใจเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการเป็นจำนวนมาก โดยพบว่า หลายข้อกังวลและข้อเสนอแนะของพวกเขาสอดคล้องกับแนวทางของ ศอ.บต. โดยหลังจากนี้ทาง ศอ.บต. จะรวบรวมความเห็นจากภาคประชาชนทั้งหมดมาพิจารณา เพื่อปรับปรุงแผนการพัมนาในพื้นที่ต่อไป

ไทม์ไลน์
ไทม์ไลน์เวทีประชาพิจารณ์โครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมจะนะ / สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม / พรเทพ จันทร์ยม

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง