ตร.คุมเข้มความปลอดภัยเวทีประชาพิจารณ์นิคมอุตสาหกรรมจะนะ ฝ่ายค้านหวั่นไม่ได้เข้าร่วม

ฝ่ายความมั่นคงเผย ตำรวจเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ความปลอดภัยเต็มที่ หนึ่งวันก่อนหน้าเวทีรับฟังความเห็น “โครงการเมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าจะนะ” ยืนยันเตรียมจัดพื้นที่ให้ฝ่ายคัดค้านโครงการร่วมรับฟัง ด้านฝ่ายค้านโครงการระบุ ศอ.บต. เตรียมกลุ่มสนับสนุนเข้าไปผลักดันโครงการไว้หมดแล้ว อาจมีแจกเงินตอบแทนด้วย

วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563 สมบูรณ์ คำแหง ผู้ประสานเครือข่ายติดตามแผนพัฒนาสงขลา-สตูล  กล่าวถึงการเตรียมพร้อมสำหรับเวทีในวันพรุ่งนี้ (11 กรกฎาคม) ของพี่น้องชาวจะนะว่า ทางกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนที่คัดค้านโครงการอาจไปแสดงเจตนาบริเวณเวที อย่างไรก็ตามดูสถานการณ์แล้วน่าจะเข้าพื้นที่ไม่ได้ เพราะทราบข่าวว่าเขาจะปิดถนนเส้นหลัก ไม่สามารถเข้าไปใกล้รัศมีเวทีได้

จะนะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจตรึงกำลังพร้อมสำหรับการดูแลรักษาความสงบเวทีประชาพิจารณ์โครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ // ขอบคุณภาพจาก: Len Jittima

สมบูรณ์เล่าถึง สถานการณ์ในตอนนี้ว่า ‘ค่อนข้างเกินกว่าเหตุ’ เพราะทางศอ.บต. ได้ระดมกำลังตำรวจจาก 5 จังหวัด และคาดว่าจะมีการขอกำลังเพิ่มอีกเท่าตัวในวันพรุ่งนี้ จากเดิม 500-600 นาย เพิ่มเป็น 1,000 กว่านาย ในขณะที่ชาวบ้านในชุมชนมีเพียง 200 กว่าคน

“กลุ่มชาวบ้านที่จะได้เข้าไปรับฟังในเวทีวันพรุ่งนี้ ทาง ศอ.บต. (ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้) ก็คงเตรียมไว้แล้วประมาณ 1,000 คน ผมทราบว่าเขามีการประสานงานกันแล้ว มีการเก็บบัตรประชาชนล่วงหน้าและคงจะมีการจ่ายเงิน คิดว่าคนละ 500 บาท” เขากล่าว

“ในที่ประชุมคงมีการชี้แจงรายละเอียด แต่ที่ต้องการมากที่สุด ผมคิดว่าน่าจะเป็นลายชื่อ ลายเซ็นและสำเนาบัตรประชาชนมากกว่า เพื่อที่จะนำไปสู่การแก้ผังเมือง เพราะทางกรมโยธาฯ เองก็บอกชัดเจนว่า เขา (ศอ.บต.) ต้องการรายชื่อเหล่านั้น” เขาคาดเดาถึงบรรยากาศที่ประชุมวันพรุ่งนี้

ถึงแม้จะมีการปิดถนน แต่สมบูรณ์ย้ำว่า ตนและพี่น้องชาวจะนะจะเดินทางไปให้ใกล้ที่สุดเพื่อแสดงเจตนารมย์ และเพื่อย้ำเตือนว่าถ้าจัดเวทีประชาพิจารณ์เช่นนี้จะรับฟังความคิดเห็นชาวบ้านได้อย่างไรกัน

ด้านขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสงขลา วันนี้ได้มีการแถลงแสดงจุดยืนต่อนิคมอุตสาหกรรมจะนะ โดยทางองค์กรเรียกร้องให้ศอ.บต. และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ยุติหรือดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. ยุติการจัดการหรือทำลายคนเห็นต่างในการดำเนินการนิคมฯ
  2. เลิกใช้อำนาจหรือกฏหมาย กดดัน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ให้เดินตามเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อกดดันการทำงานอีกถอดหนึ่ง เพราะนอกจากจะไม่เป็นผลแล้วยังแสดงถึงการทำงานแบบเผด็จการ
  3. ให้มีกระบวนการการมีส่วนร่วมหลากหลายและการรับฟังความคิดเห็นอย่างเท่าเทียม ในประเด็นเรื่องของผังเมืองจะนะและประเด็นอื่น ๆ
  4. ควรให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับทุกฝ่าย ไม่ใช่แค่ฟังเฉพาะฝ่ายเฉพาะตน

ในที่แถลงการณ์ยังได้กล่าวอีกว่า เครือข่ายต้องการเห็นกระบวนการพัฒนาที่มีส่วนรวมของประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มกระบวนการไม่ใช่แบบจ้างวานเฉพาะกลุ่มแล้วควบคุมโดยกองกำลัง อยากเห็นภาพพัฒนาที่เกิดขึ้นโดยเคารพสิทธิชุมชน ภูมิปัญญา วิถีชีวิตท้องที่ เพราะตระหนักดีว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคนจะนะ สงขลา ไม่ใช่เกิดขึ้นกับผู้อนุมัติโครงการหรือฝ่ายอื่น ๆ ที่ทำตามคำสั่งให้ปฏิบัติตามโครงการนี้

ในขณะที่ พันตำรวจเอก พชรพล ณ นคร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจะนะ เปิดเผยว่า ชุดเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายความมั่นคงได้ตรึงกำลังเตรียมพร้อมดูแลพื้นที่จัดเวทีประชาพิจารณ์ โครงการเมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าจะนะ ซึ่งจะจัดในวันพรุ่งนี้ (11 กรกฎาคม) ที่โรงเรียนจะนะวิทยา ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา

“ผมขอยืนยันว่าการจัดเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลโดยรอบพื้นที่เวทีประชาพิจารณ์ เป็นไปเพื่อดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในพื้นที่เท่านั้น ไม่ได้มีความมุ่งหมายกีดกันฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ให้เข้าร่วมเวทีประชาพิจารณ์” พันตำรวจเอก พชรพล กล่าว

เขาระบุว่า สำหรับการสกรีนผู้ที่สามารถเข้าร่วมเวทีประชาพิจารณ์ในครั้งนี้ได้ จำเป็นจะต้องเป็นชาวบ้านในพื้นที่ 3 ตำบล ต.นาทับ ต.ตลิ่งชัน ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการโดยตรงเท่านั้น โดยทาง ศอ.บต. จะส่งรายชื่อของผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมเวทีประชาพิจารณ์ให้กับทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

สำหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการ เขากล่าวว่า ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดพื้นที่ไว้รองรับเช่นกัน แต่เป็นพื้นที่ใกล้เคียงกัน นอกบริเวณเวทีประชาพิจารณ์ โดยเขายืนยันว่า กลุ่มผู้ไม่เห็นด้วยก็จะสามารถออกความเห็นต่อโครงการได้วันและเวลาเดียวกัน

สำนักข่าว ประชาชาติธุรกิจ รายงานว่า โครงการจะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต มูลค่ากว่า 4 แสนล้านบาท เป็นโครงการที่รัฐบาลมอบหมายให้ ศอ.บต. เป็นแม่งานหลักในการขับเคลื่อนโครงการ โดยใช้อำนาจภายใต้ พ.ร.บ.การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2553 โอนอำนาจการบริหารงานที่อยู่ภายใต้กฎหมายของหน่วยงานราชการอื่นทั้งหมดมาอยู่ในมือ ศอ.บต. และได้มีกลุ่มทีพีไอกรุ๊ป เป็นผู้ลงทุนหลัก ประกอบด้วย 4 โครงการหลัก ดังนี้

  1. สวนอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสมัยใหม่ และเทคโนโลยีแห่งอนาคต
  2. เมืองอัจฉริยะ (smart city)
  3. ท่าเรือน้ำลึกและศูนย์กลางการขนส่งและกระจายสินค้า
  4. ศูนย์อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าสะอาด ประกอบด้วย LNG powerplant, โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม, พลังงานแสงอาทิตย์ และเตาเผาขยะ

    สรุปลำดับเหตุการณ์ #SaveChana / สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม / ชลธิชา ทักษิณาเวศน์

สรุปลำดับเหตุการณ์ #SaveChana 

4 ตุลาคม 2559 คณะรัฐมนตรี (ครม.)ในรัฐบาล คสช. มีมติเห็นชอบโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน” เพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจ (Way Magazine)

7 พฤษภาคม 2562  ครม. อนุมัติตามข้อเสนอของ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ให้บริเวณ อ.จะนะ จ.สงขลา เป็นโครงการเขตพื้นที่ พัฒนาเฉพาะกิจเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต หนึ่งในพื้นที่ “เมืองต้นแบบแห่งที่สี่” ภายใต้โครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (ผู้จัดการออนไลน์) 

21 มกราคม 2563 ครม. ประกาศให้ อ.จะนะ เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะกิจ และได้อนุมัติงบประมาณก้อนแรกจำนวน 18,680 ล้านบาท สำหรับการพัฒนาพื้นที่ อ.จะนะ 16,753 ไร่ ทั้งยังอนุมัติหลักการของแผนเร่งด่วน การลงทุนในพื้นที่ (กรุงเทพธุรกิจ)

12 พฤษภาคม 2563 “น้องยะห์” ไครียะห์ ระหมันยะ พร้อมด้วยเครือข่าย “จะนะรักษ์ถิ่น” เข้ายื่นหนังสือ “คัดค้านโครงการเมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตที่จะนะ” ให้แก่นายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อเรียกร้องให้ ศอ.บต. ยุติการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 14 – 20 พฤษภาคม 2563 ด้วยเหตุผลเรื่องขาดการประชาสัมพันธ์ ทั้งคนนอกพื้นที่ 3 ตำบล (นาทับ ตลิ่งชัน สะกอม) ที่จะเกิดนิคมฯ ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้แม้อาจได้รับผลกระทบ ตลอดจนช่วงเวลาขณะนั้น ผู้คนอยู่ภายใต้สถานการณ์โรคระบาด และเดือนรอมฎอนที่ต้องถือศีลอด โดย น้องยะห์ ได้เขียนจดหมายถึงนายกฯ และนอนค้างคืนหน้าศาลากลางจังหวัดเพื่อรอคำสั่งยกเลิกเวทีรับฟังความคิดเห็นที่จะเกิดขึ้น 

13 พฤษภาคม 2563  ศอ.บต. เลื่อนจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับโครงการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมจะนะ 

22 มิถุนายน 2563  ศอ.บต. ออกประกาศให้ประชาชนเข้าแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการอีกครั้งในวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 

1 กรกฎาคม 2563 น้องยะห์ เข้ายื่นหนังสือฉบับที่ 2 ให้นายกฯ ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยขอให้ยกเลิกมติครม. ขอให้ตรวจสอบการทำงานของ ศอ.บต. และขอให้เลื่อนเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนในวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ไปก่อน 

3 กรกฎาคม 2563  น้องยะห์ และ เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น เดินทางเข้ายื่นหนังสือและเรียกร้องแก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง ภายใต้กรณีการเปลี่ยนผังเมืองพื้นที่ 3 ตำบลโดย ศอ.บต. ให้เป็น “พื้นที่สีม่วง” ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ซึ่งได้มีการสอบถามต่อรองอธิบดีกรมโยธาฯ ว่า ศอ.บต. มีอำนาจในการจัดการผังเมืองหรือไม่ ทั้งยังมีการเดินทางไปตามสถานที่ต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ เพื่อเรียกร้องให้สังคมรับรู้ถึงประเด็นปัญหา

 7 มิถุนายน 2563 เวทีเสวนา “การเคลื่อนตัวของเกลียวคลื่นกลางกรุงกับลูกสาวแห่งทะเลจะนะ” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ที่ให้พื้นที่ น้องยะห์ และเครือข่ายได้พูดคุยเพื่อเรียกร้อง 1 วันก่อนการรับฟังคำตัดสินจากมติ ครม. นิคมอุตสาหกรรมจะนะฯ 

 8 กรกฎาคม 2563  น้องยะห์ และเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ปักหลักรอคำตอบ กรณีขอให้ยกเลิกมติครม. นิคมอุตสาหกรรมจะนะฯ ที่หน้าทำเนียบรัฐบาล (The Reporters)

 9 กรกฎาคม 2563  น้องยะห์ และเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงองค์การสหประชาชาติ และสหภาพยุโรป เพื่ออธิบายเหตุผลที่คัดค้านนิคมอุตสาหกรรมจะนะฯ โดย น้องยะห์ ได้เขียนจดหมายถึง เกรต้า ธันเบิร์ก นักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมชื่อดังอีกด้วย (ไทยพีบีเอส)

11 กรกฎาคม 2563  ศอ.บต. จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ในโครงการจะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ณ โรงเรียนจะนะวิทยา อ.จะนะ จ. สงขลา แม้มีเสียงเรียกร้องให้ยุติเวทีดังกล่าวไปก่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง