กมธ.ที่ดินรับเรื่องหาดม่วงงาม ชงเข้าประชุมฯ ชาวบ้านยืนยันอยู่ต่อยาว  

กรรมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รับเรื่องหาดม่วงงาม เตรียมเข้าประชุม 4 มิถุนายนนี้  เครือข่ายประชาชนยืนหยัดปักหลักต่อศาลาว่าการเป็นคืนที่สอง

อัครพล ทองพูน ตัวแทนคณะกรรมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับหนังสือจากประชาชนกรณีหาดม่วงงาม วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2563 // ขอบคุณภาพ: Beach For Life

วันนี้ (2 มิถุนายน พ.ศ.2563) ช่วงบ่าย อัครพล ทองพูน ผู้ชำนาญการประจำตัว ส.ส.พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ประธานกรรมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับหนังสือร้องเรียนจากเครือข่ายประชาชนรักษ์หาดม่วงงามที่ปักหลักข้ามคืน ณ ศาลาว่าการจังหวัดสงขลา พร้อมรับปากว่าจะนำเรื่องร้องเรียนยกเลิกโครงการก่อสร้างเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ 4 มิถุนายนนี้ และจะลงพื้นที่เพื่อศึกษาปัญหาต่อไปในอนาคต

คณะกรรมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในคณะกรรมาธิการสามัญที่มีอำนาจหน้าที่พิจารณา สอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ แล้วรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎร นอกจากความเคลื่อนไหววันนี้แล้ว เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2563 ส.ส.ประจำจังหวัดสงขลาได้ลงพื้นที่หาดกรณี เพื่อพูดคุยเรื่องกรณีข้อขัดแย้งดังกล่าวกับ ประสาน เหล๊าะเหม นายกเทศมนตรีเมืองม่วงงาม และพี่น้องประชาชน 

ส.ส.ประจำจังหวัดสงขลาหลายรายได้ลงพื้นที่หาดม่วงงาม วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2563 // ขอบคุณภาพ: เทศบาลหาดม่วงงาม

อภิศักดิ์ ทัศนี ผู้ประสานงานกลุ่ม Beach for Life  ให้ความเห็นว่า การที่ผู้แทนซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนมารับเรื่องร้องเรียนเป็นนิมิตหมายที่ดี และจะช่วยขับเคลื่อนทางกฎหมาย เพราะปัญหาหาดม่วงงามเป็นภาพสะท้อนชัดของปัญหาเชิงโครงสร้างที่กฎหมายปัจจุบันอนุญาตให้สร้างกำแพงกันคลื่นได้โดยไม่ต้องทำ EIA

เขายืนยันว่า ประชาชนชาวม่วงงามจะปักหลักรอคำตอบยกเลิกโครงการ คาดว่าจะมีคนมาร่วมเพิ่มขึ้นพรุ่งนี้ (3 มิถุนายน พ.ศ.2563) พร้อมเชิญชวนให้ผู้สนใจมาเยี่ยมเยียนเพื่อส่งกำลังใจ รวมถึงร่วมรณรงค์บนพื้นที่ออนไลน์ผ่านการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เฟซบุ๊ก พร้อมร่วมลงชื่อคัดค้านโครงการบนเว็บไซต์ http://chng.it/n6GVrByfWx… เพื่อให้ครบ 10,000 ชื่อ สำหรับยื่นฟ้องศาล

“แม้เราจะรวมรายชื่อคนในพื้นที่ยื่นฟ้องศาลไปแล้ว แต่เราเชื่อว่าหาดเป็นของทุกคน การสร้างกำแพงกันคลื่นกระทบกับคนนอกพื้นที่ที่รักชายหาดด้วย เราเลยอยากเชิญชวนทุกคนมามีส่วนร่วมเรื่องนี้” อภิศักดิ์ กล่าว

โครงการสร้างกำแพงกันคลื่นหาดม่วงงาม หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงงาม  อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ริเริ่มเมื่อปีพ.ศ.2559 มีกรมโยธาธิการและผังเมือง รับผิดชอบ โดยเมื่อปีพ.ศ.2556 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ยกเลิกให้โครงการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นไม่ต้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  เพราะจะล่าช้าและรับมือปัญหากัดเซาะไม่ทันการณ์ ล่าสุดวันที่ 22 พฤษภาคม ที่ผ่านมา กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ดำเนินการยกร่างกฎกระทรวงให้การสร้างกำแพงกันคลื่นต้องจัดทำ Environmental Checklist ซึ่งเป็นการศึกษาผลกระทบฉบับย่อแทน