ไม่ยกเลิกโครงการ ไม่กลับบ้าน ชาวหาดม่วงงามปักหลักรอคำตอบหน้าศาลาว่าการ จ.สงขลา

เครือข่ายประชาชนรักษ์หาดม่วงงาม ยื่นจดหมายถึงนายกฯ วอนเลิกสร้างกำแพงกันคลื่น ผู้ว่าสงขลารับปากประสานกรมโยธา ขณะชาวบ้านยืนกรานปักหลักรอไม่กลับบ้าน

วันนี้ (1 มิถุนายน พ.ศ.2563) เครือข่ายประชาชนรักษ์หาดม่วงงาม ยื่นจดหมายเปิดผนึกจ่าหัวถึง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เรียกร้องให้ยกเลิกโครงการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นบริเวณหาดม่วงงาม ซึ่งกำลังดำเนินการต่อเนื่อง  ยืนกรานปักหลักรอ จนกว่าจะได้คำตอบยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่อาจกลับไปทนฟัง “เสียงตอกเสาเข็มที่ไม่ฟังคำชาวบ้าน”

ประชาชนยื่นจดหมายร้องระงับโครงการสร้างกำแพงกันคลื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ณ ศาลากลางจังหวัด 1 มิถุนายน พ.ศ.2563 // ขอบคุณภาพ: Beach For Life

ราว 15.00 น. ตัวแทนเครือข่ายแถลงผ่านไลฟ์สดบนเพจสื่อเถื่อนว่า ได้พบและหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา โดยผู้ว่าฯ รับปากว่าจะประสานต่อกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่เป็นผู้รับผิดชอบ 

จดหมายมีเนื้อหาสำคัญว่า โครงการดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลม่วงงาม หาดทรายด้านหน้าโครงสร้างจะหายไปอย่างถาวรและเกิดการกัดเซาะชายฝั่งในด้านเหนือของโครงการ กระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตชุมชน เช่น การรุนกุ้งเคย หาหอยเสียบ เดินวัวริมชายหาด และจอดเรือ 

อีกทั้งกำแพงกันคลื่นยังไม่จำเป็น เพราะพื้นที่ชายหาดหมู่ที่ 7 นั้นไม่ได้มีการกัดเซาะชายฝั่งรุนแรงแต่อย่างใด จากการสำรวจพบว่าตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556 – 2562 เกิดการกัดเซาะและทับถมสลับกันไป โดยภาพรวมแล้ว เกิดการทับถมในอัตรา 1.929 เมตรต่อปี สอดคล้องกับรายงานการศึกษาสถานการณ์ชายฝั่งของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

นอกจากนั้น เครือข่ายยังย้ำว่าตลอดที่ผ่านมาโครงการก่อสร้างบกพร่องในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน และไม่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมตัดสินใจอย่างเพียงพอและรอบด้าน แม้ว่าประชาชนจะออกมาร้องทุกข์ตลอด รวมถึงยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผ่านศูนย์ดำรงธรรม เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 และรวบรวมรายชื่อผู้สนับสนุนการฟ้องคดีเพื่อให้ยุติการดำเนินโครงการดังกล่าวกว่า 500 คน ทว่าไม่มีผู้รับผิดชอบโครงการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอบรับ

โครงการสร้างกำแพงกันคลื่นหาดม่วงงาม มีชื่อเต็มว่า “โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมชายฝั่งทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ชายฝั่ง หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงงาม  อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา” ริเริ่มเมื่อปีพ.ศ.2559 มีกรมโยธาธิการและผังเมือง รับผิดชอบร่วมกับเทศบาลเมืองม่วงงาม ช่วงเดือนเมษายนปีนี้ เครือข่ายประชาชนได้ออกคัดค้านอย่างต่อเนื่องผ่านการรวมตัวที่ชายหาดทุกเย็นวันอาทิตย์และม็อบออนไลน์ ด้วยแฮชแท็ก #Saveหาดม่วงงาม

ประชาชนยืนเรียกร้องเชิงสัญลักษณ์เป็นตัว X ร้องระงับโครงการสร้างกำแพงกันคลื่นณ หาดม่วงงาม 31 พฤษภาคม พ.ศ.2563 // ขอบคุณภาพ: Beach For Life