สองปีหลังเขื่อนแตก ชาวบ้านยังไร้ที่อยู่ ยูเอ็นจี้ผู้ลงทุนเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยเร่งรับผิดชอบ

คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Human Rights Council: UNHRC) เรียกร้องให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการดังกล่าวเร่งเยียวยาผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์เขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยแตกอย่างเหมาะสมโดยไว ภายหลังพบว่าบริษัทผู้ลงทุนละเลยการให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัย ทำให้ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจำนวนมากยังต้องทนอาศัยในค่ายพักชั่วคราวที่มีสภาพแวดล้อมย่ำแย่ ขาดแคลนปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิต แม้เหตุภัยพิบัติจะผ่านไปแล้วถึง 2 ปี เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2563 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน จาก UNHRC ออกจดหมายถึงบริษัทผู้ลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน-เซน้อย รัฐบาลลาว เกาหลีใต้ และไทย ตลอดจนธนาคารผู้ปล่อยเงินกู้ เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการในโครงการเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยเคารพหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน และเร่งผิดชอบความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ประสบภัย กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ UNHRC ระบุในจดหมายว่า แม้ว่าเหตุการณ์พิบัติภัยเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยแตก จะผ่านมาเป็นเวลาเกือบสองปีแล้วก็ตาม ผู้รอดชีวิตจากเหตุสะเทือนขวัญครั้งดังกล่าวนับหมื่นคนกลับยังถูกละเลย ไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากบริษัทผู้ลงทุนโครงการเขื่อน และหน่วยงานรัฐเท่าที่ควร ทำให้พวกเขายังคงต้องดำรงชีวิตอยู่อย่างแร้นแค้นยากลำบากในค่ายพักพิงชั่วคราว ไม่สามารถเข้าถึงอาหาร น้ำสะอาด และยารักษาโรค ไร้ซึ่งความมั่นคงในชีวิต โศกนาฏกรรมครั้งร้ายแรงนี้ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2561 หลังจากหนึ่งในสันเขื่อนปิดช่องเขาต่ำของอ่างเก็บน้ำเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย เกิดการทรุดตัวจนถล่มลงมา เป็นเหตุให้มวลน้ำมหาศาล ปริมาตรกว่า 5,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ทะลักไหลบ่าลงมาท่วมพื้นที่ท้ายน้ำอย่างรวดเร็ว คร่าชีวิตผู้คนมากกว่า 71 … Continue reading สองปีหลังเขื่อนแตก ชาวบ้านยังไร้ที่อยู่ ยูเอ็นจี้ผู้ลงทุนเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยเร่งรับผิดชอบ