อานิสงส์มาตรการปิดเมืองรับโควิด ฉุดมลพิษอากาศเมืองกรุงให้ทุเลา

ข้อมูลสถิติการตรวจวัดมลพิษทางอากาศเผยชัด คุณภาพอากาศในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลดีขึ้นตามรอยเมืองใหญ่ทั่วโลก จากผลพวงการระบาดไวรัส COVID-19 ด้านกรีนพีชชี้ ปรากฎการณ์ดังกล่าว เป็นสิ่งยืนยันชัดเจนว่า การจำกัดการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว และหันมาทำงานที่บ้าน สามารถช่วยแก้ปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพฯ ได้จริง

นับตั้งแต่ไวรัส COVID-19 แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปทั่วโลกตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา จนเป็นเหตุให้รัฐบาลหลายประเทศรวมถึง ประเทศไทย ประกาศมาตรการคุมเข้มการเดินทาง รณรงค์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการพบปะชุมนุมในสถานที่สาธารณะ และส่งเสริมให้ทำงานจากที่บ้านแทน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส ส่งผลให้มลพิษทางอากาศเขตเมืองและอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในหลายประเทศลดลงอย่างชัดเจน

จากข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยกรมควบคุมมลพิษ ในช่วงเดือนที่ผ่านมา เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่ง ที่พบว่ามีคุณภาพอากาศดีขึ้น จากผลพวงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และมาตรการปิดเมือง

ตาราง

โดยจากการประมวลสถิติระดับค่าเฉลี่ยรายเดือนของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ และฝุ่น PM2.5 ในช่วงเดือนมีนาคม ระหว่างปี พ.ศ.2560 – 2563 ตามข้อมูลในตารางด้านบน พบว่า ช่วงเดือนมีนาคมปีนี้ ระดับก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ และฝุ่น PM2.5 ในบางพื้นที่ของกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีปริมาณลดลงอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนๆ โดยเฉพาะในย่านอุตสาหกรรมชานเมืองเช่น เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ, อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร, และ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ธารา บัวคำศรี ตั้งข้อสังเกตว่า คุณภาพอากาศที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนในพื้นที่กรุงเทพฯ และจังหวัดข้างเคียง เป็นผลโดยตรงจากการปริมาณการปลดปล่อยมลพิษ จากภาคอุตสาหกรรมและคมนาคมขนส่ง ที่ลดลงจากผลกระทบของการระบาดไวรัส COVID-19 ซึ่งเป็นสภาพการณ์เดียวกันกับ ปรากฎการณ์การลดลงของมลพิษก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในหลายเมืองใหญ่ของประเทศจีน และทวีปยุโรป

“การลดลงของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ และฝุ่น PM2.5 ซึ่งเป็นมลพิษที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลโดยตรง สอดรับกับสมมุติฐานที่ว่า แหล่งกำเนิดมลพิษหลักของกรุงเทพฯ มาจากไอเสียรถยนต์ และมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม เพราะผลพวงจากการระบาดของโคโรนาไวรัส และมาตรการปิดเมือง ทำให้โรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมากปรับลดกำลังผลิตลงในช่วงนี้ และยังส่งผลให้ปริมาณการสัญจรในกรุงเทพฯ เบาบางลงอย่างมาก” ธารา กล่าว

“ปรากฎการณ์นี้เป็นสิ่งยืนยันอย่างชัดเจนว่า แนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศที่เราเคยเสนอหลายต่อหลายครั้งในช่วงวิกฤตมลพิษฝุ่นในกรุงเทพฯ ช่วงที่ผ่านมา โดยการลดการสัญจรโดยรถยนต์ส่วนบุคคล และหันมาทำงานจากบ้านมากขึ้น สามารถช่วยลดการก่อมลพิษ และฟื้นฟูคุณภาพอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

เขากล่าวว่า ผลจากการบังคับใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนเมืองในช่วงวิกฤตไวรัส COVID-19 เช่น การลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น การทำงานจากที่บ้าน สามารถช่วยลดการระบาดของไวรัส COVID-19 และยังช่วยลดมลพิษไนโตรเจนไดออกไซด์ และฝุ่น PM2.5 ในเมืองหลวงให้ดีขึ้นมาก ชี้ให้เห็นว่าหากภาครัฐและภาคประชาชนร่วมมือกันดำเนินมาตรการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ปัญหามลพิษฝุ่นควันเรื้อรังในกรุงเทพมหานครก็สามารถจัดการได้เช่นกัน

อนึ่ง จากรายงานการวิเคราะห์แหล่งกําเนิดของไนโตรเจนไดออกไซด์ในประเทศไทยจากข้อมูลดาวเทียม ของกรีนพีซ ที่เผยแพร่เมื่อ เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 ระบุว่า ประชาชนในหลายภูมิภาคของประเทศไทยประสบภัยเงียบจากปัญหามลพิษก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ จากการปล่อยไอเสียรถยนต์ และการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าและอุตสาหกรรม

ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel 5P เผยว่า กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์หนักที่สุด อันมีที่มาจากไอเสียจากการจราจรที่หนาแน่นในพื้นที่

NO2
แผนที่แสดงแหล่งกําเนิดของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงบางส่วนของภาคกลางและภาคตะวันออก (ค่าเฉลี่ยระหว่างเดือนกรกฎาคม 2561-2562) //ขอบคุณข้อมูลจาก: กรีนพีช

รายงานกรีนพีชยังเผยว่า ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ถือเป็นภัยต่อสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง เป็นสาเหตุของโรคทางเดินหายใจและความเสียหายต่อปอดหากรับเข้าไปแบบเฉียบพลัน เพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคเรื้อรังหากรับเข้าไปในระยะยาว และอาจนำไปสู่การเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคทางเดินหายใจและโรคหัวใจ

นอกจากนี้ NO2 และ NOx ในบรรยากาศนำไปสู่การก่อตัวของ PM2.5 และโอโซน ซึ่งต่างก็เป็นมลพิษทางอากาศที่เป็นภัยคุกคามด้านสุขภาพของประชาชนทั่วโลก

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง