อวสานเสือดำแห่งทุ่งใหญ่ฯ อนาคตสัตว์ป่าไทยหลังกรณี #เสือดำต้องไม่ตายฟรี

1 ใน 5 ประเด็นร้อนสิ่งแวดล้อมในกระแสโลกโซเชียล 2561

โดย ศศิธร ชื่นสวัสดิ์

ปัจจุบัน โซเชียลมีเดียกลายเป็นช่องทางสื่อสารสำคัญของสังคมไทย ข่าวสารหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่ได้รับการส่งต่อหรือสนทนาอย่างแพร่หลายบนโลกออนไลน์ถือเป็นปรากฏการณ์ทางสังคม โดยเฉพาะช่วงปี 2561 มีข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมสำคัญหลายเรื่องบนโซเชียลมีเดีย ที่เป็นประเด็นสนทนาและจุดกระแสความสนใจของสังคม

อย่างไรก็ตาม การสนทนาที่ปรากฏบนโลกออนไลน์จะมีทั้งสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริง เป็นความเห็น หรือแม้แต่การวิพากษ์วิจารณ์จากอารมณ์ ซึ่งหลายครั้ง ได้เบี่ยงเบนประเด็นสำคัญของสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่สังคมไทยควรเรียนรู้ และใช้ข้อมูลจากสถานการณ์นั้นก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงจัดทำรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมภาคประชาชนฉบับนี้ขึ้น เพื่อเลือกเฟ้นข่าวสารสิ่งแวดล้อมที่เป็นประเด็นสนทนาและได้รับความสนใจสูงสุดบนโซเชียลมีเดีย ในช่วงปี 2561 มาประมวลเป็นข้อมูลสำหรับการสื่อสารและสร้างองค์ความรู้แก่สังคมไทย  รวมทั้งวิเคราะห์สิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรดำเนินการต่อเนื่องเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในระยะยาว และไม่ทำให้ประเด็นสำคัญนั้นสูญหายไปจากความสนใจของสังคมเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งบนโลกออนไลน์เท่านั้น

อ่านประเด็นอื่นๆ ได้ที่

อ่านฉบับเต็ม

ดาวน์โหลดหนังสือ