สธ.ขยับแก้ฝุ่น เตรียมออกหน่วยบริการดูแลสุขภาพประชาชนจากมลพิษ PM2.5

กระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าเปิดหน่วยเคลื่อนที่ดูแลสุขภาพประชาชนช่วงมลพิษฝุ่นเลวร้าย พร้อมจับมือสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ สร้างนักศึกษา “จิตอาสา PM2.5 ออกหน่วยเช็คสภาพรถยนต์ ลดควันดำ ลดฝุ่น PM2.5 ให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เมื่อวันที่ 22 มกราคม ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ และคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ร่วมประชุมหารือแนวทางการลดมลพิษฝุ่น PM.2.5 พร้อมเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการสาขาช่างยนต์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เพื่อชมการสาธิตการดูแลรักษารถยนต์เพื่อลดฝุ่นละออง และชมการสาธิตนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาอาชีวศึกษาที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยลดฝุ่น PM.2.5

สาธิต ปิตุเตชะ
ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ และคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ร่วมประชุมหารือแนวทางการลดมลพิษฝุ่น PM.2.5

ดร.สาธิต ให้สัมภาษณ์ว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์มลพิษฝุ่น PM.2.5 กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายที่จะต้องดูแลสุขภาพประชาชน ด้วยเหตุนี้จึงมีการออกมาตรการที่สำคัญได้แก่ การเปิดหน่วยบริการสุขภาพจิต และ “คลินิกมลพิษ” จำนวน 2 จุด ในวันที่  23 มกราคม ในบริเวณที่มีค่า PM.2.5 เกินค่ามาตรฐาน ได้แก่ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และท่าน้ำนนทบุรี

โดยหน่วยเคลื่อนที่มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมอนามัย กรมการแพทย์ และกรมสุขภาพจิต ในการให้ข้อมูล คำปรึกษา แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 พร้อมแจกหน้ากากอนามัย N95 ให้ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง หญิงตั้งครรภ์ แม่และเด็ก และผู้สูงอายุ และผู้ที่ทำงานกลางแจ้ง ณ บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โรงพยาบาลราชวิถี และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

นอกจากนี้ยังได้รับ ความร่วมมือจากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ สร้าง “จิตอาสา PM2.5” ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการตรวจสภาพรถยนต์และบำรุงรักษา เช่น การล้างท่อไอเสีย เพื่อลดควันดำและฝุ่นละออง ไม่เสียค่าใช้จ่าย เริ่มดำเนินการตรวจสภาพรถยนต์ทางราชการและรถบุคคลส่วนกลาง และจะขยายไปยังหน่วยงานในสังกัด สธ. ทั่วประเทศต่อไป

นักศึกษา
นักศึกษา “จิตอาสา PM2.5” จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

“วันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่จะร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับสมาคมอาชีวะเอกชนฯ เป็นการเริ่มต้นจัดการตนเองไม่ให้เป็นภาระหรือมีผลกระทบกับสถานการณ์ PM2.5 ” ดร.สาธิต กล่าว

“ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยกันแก้ปัญหามลพิษของประเทศ ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาคิดค้นนวัตกรรมที่ช่วยประชาชนดูแลตนเอง ประกวดทำสื่อเพื่อให้ความรู้ในทุกช่องทางกับประชาชนทั่วไป ซึ่งเชื่อว่าสถานการณ์ PM.2.5  ยังอาจจะเกิดขึ้นอีกและเป็นเรื่องพื้นฐานที่ประชาชนต้องทราบ ต้องติดตามสถานการณ์และดูแลตนเอง”

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง