กรุงเทพจมควัน PM2.5 แทนใต้ สมาคมแพทย์เตือนรัฐเร่งรับมือฝุ่นควันก่อน “เผาจริง” ปลายปี

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เตือนภาครัฐให้ป้องกันและเตรียมการรับมือปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นควัน PM2.5 ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อลดผลกระทบและสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนก่อนฤดูหมอกควันจะมาเยือนกรุงเทพฯอย่างเป็นทางการปลายปีนี้

PM2.5 กรุงเทพ
แผนภาพแสดงถึงการคาดการณ์ปริมาณฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเว็บไซต์ https://www.windy.com

หลังจากคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้เริ่มดีขึ้น สถานการณ์มลพิษทางอากาศในกรุงเทพฯกลับส่งสัญญาณย่ำแย่ลงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา รองศาตราจารย์นายแพทย์นิธิพัฒน์ เจียรกุล นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นสมาคมแพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบทางเดินหายใจ ออกจดหมายเปิดผนึกถึงคณะรัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา และผู้ว่าการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 กันยายน เรียกร้องให้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝุ่นควัน PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่เนิ่นๆ โดยออกข้อเรียกร้องจำนวน 5 ข้อ ดังนี้

  1. ให้ความรู้กับประชาชนเพื่อให้ตระหนักถึงพิษภัยของมลพิษในอากาศ ที่มีผลคุกคามต่อทุกคนโดยเฉพาะ เยาวชน สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคเรื้อรัง
  2. ให้การศึกษากับประชาชนเพื่อปรับกิจกรรมประจำวันและการใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองที่ถูกต้องเหมาะสม
  3. หน่วยงานรัฐจัดหาอุปกรณ์ป้องกันสำหรับประชาชนให้เพียงพอ ทั้งหน้ากากอนามัย หน้ากาก N-95 สำหรับใช้กลางแจ้ง และเครื่องฟอกอากาศหรือแผ่นกรองอากาศ สำหรับใช้ในตัวอาคาร
  4. ดำเนินการมาตรการสาธารณะโดยเคร่งครัดเมื่อคุณภาพอากาศอยู่ในระดับอันตราย ทั้งการควบคุมปริมาณและคุณภาพยานพาหนะ การจำกัดกระบวนการก่อสร้าง ลดกำลังการผลิตทางอุตสาหกรรม และควบคุมการเผาในที่โล่งแจ้ง รวมถึงการปิดสถานศึกษา
  5. จัดหาสถานที่สาธารณะในแต่ละชุมชนย่อย เพื่อเป็นที่พักอาศัยของประชากรกลุ่มเสี่ยงเมื่อระดับคุณภาพอากาศอยู่ในระดับอันตรายหรือวิกฤต โดยต้องมีระบบฟอกอากาศที่มีประสิทธิภาพควบคู่กันไป

นพ.นิธิพัฒน์ กล่าวว่า การเตรียมการดังกล่าวมีความจำเป็นยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้จัดการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันมลพิษในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยการควบคุมการปลดปล่อยมลพิษที่แหล่งกำเนิดแม้แต่น้อย ซึ่งเห็นได้จากคุณภาพอากาศในกรุงเทพฯช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เลวร้ายลงอย่างเห็นได้ชัด เพียงแค่มีมวลอากาศเย็นแผ่มาปกคลุมประเทศไทยเท่านั้น

“โปรดใส่ใจในคุณภาพของอากาศที่ทุกคนต้องใช้ร่วมกัน โดยเฉพาะเยาวชนที่กำลังจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต” นพ.นิธิพัฒน์กล่าว

Bangkok air quality
เว็บไซต์ AQICN แสดงคุณภาพอากาศในกรุงเทพเมื่อวันที่ 25 กันยายน

อนึ่ง จากการตรวจสอบคุณภาพอากาศผ่านเว็บไซต์ https://aqicn.org/city/bangkok พบว่า สถานการณ์ฝุ่นควัน PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯมีแนวโน้มแย่ลงอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ช่วงหลังวันที่ 16 กันยายนที่ผ่านมา และมีแนวโน้มที่คุณภาพอากาศจะยิ่งเลวร้ายลงกว่านี้ โดยวันนี้ (25 กันยายน) ระดับ AQI PM2.5 ในกรุงเทพฯอยู่ที่ 119 อยู่ในระดับการเตือนภัยคุณภาพอากาศสีแดง เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้แก่ เด็ก คนชรา และผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ

การตรวจสอบคุณภาพอากาศของ AQICN สอดคล้องกับการาตรวจวัดคุณภาพของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งเปิดเผยว่า ช่วงเช้าของวันที่ 25 กันยายน สามารถตรวจว่าค่าเฉลี่ยฝุ่น PM2.5 รายชั่วโมงในพื้นที่ การเคหะชุมชนดินแดง ได้สูงสุดถึง 62 ไมโครกรัมต่อลูกบากศ์เมตร (มคก./ลบ.ม.) เช่นเดียวกับในพทื้นที่สน.โชคชัยสามารถตรวจวัดได้สูงสุดถึง 58 มคก./ลบ.ม. ซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐาน PM2.5 ของไทยที่ 50 มคก./ลบ.ม. และถือว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

AQICN ยังคาดการณ์ต่อว่าสถานการณ์ฝุ่นควันในกรุงเทพฯจะคงที่ในระดับนี้ไปจนถึงวันที่ 29 กันยายน ก่อนจะทวีความรุนแรงขึ้นอีกในวันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคมนี้

ช่าวที่เกี่ยวข้อง

หมอกควันยังไม่จาง มอ.เร่งติดตั้งเครื่องตรวจวัด PM2.5 ทั่วภาคใต้

กรีนพีชเผยเกษตรเชิงเดี่ยวรุกคืบกินป่าอินโดฯ ต้นเหตุหมอกควันข้ามพรมแดนหนักสุดในรอบสี่ปี

ภาคใต้ยังจมฝุ่นไฟป่า ทำอัตราผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจพุ่ง

ทส.ลงนาม MOU 11 หน่วยงานแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ด้านหาดใหญ่ยังอ่วมควันไฟป่า