ชาวบ้านขอนแก่นประกาศ EIA โรงงานน้ำตาลผิดกฎหมาย หลังไร้สิทธิออกเสียงในเวทีค.1

ชาวบ้านกลุ่มฮักบ้านเกิด ประกาศโรงงานน้ำตาลพ่วงโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน หลังจากตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบถูกกัดกันไม่ให้เข้าร่วมเวทีรับฟังความเห็นครั้งที่ 1 ทั้ง 3 ครั้งในวันที่ 10 – 12 กันยายน ด้านนายอำเภอบ้านไผ่ผู้จัดงานมีสิทธิในการคัดกรองผู้เข้าร่วมงานเพื่อความปลอดภัย ย้ำชาวบ้านในเขตรัศมี 5 กิโลเมตรจากโครงการได้รับเชิญเข้าร่วมเวที

น.ส.ณัฐพร อาจหาญ กรรมการ​พรรคสามัญชน รายงานว่า จนถึงวันที่สามของเวทีรับฟังความเห็นเพื่อกำหนดขอบเขตการประเมินผลทบทางสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 (ค.1) โรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล ในพื้นที่รอยต่ออำเภอบ้านไผ่ อำเภอชนบท และอำเภอโนนศิลา จ.ขอนแก่น ที่โรงเรียนบ้านเปือยใหญ่ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากโครงการยังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในเวทีรับฟังความเห็น อีกทั้งยังมีกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจจากทางจังหวัดเข้ามารักษาความปลอดภัยให้กับเวทีอย่างหนาแน่น เป็นปราการกันไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปในพื้นที่จัดประชุม

ชาวบ้านขอนแก่น ประกาศ EIA โรงงานน้ำตาล ผิดกฎหมาย
ชาวบ้านกลุ่มคนฮักบ้านเกิดชูป้ายประกาศว่าพวกตนถูกกีดกันไม่ให้เข้าร่วมเวที ค.1 โรงงานน้ำตาล ขอนแก่น //ขอบคุณภาพจาก ขบวนการอีสานใหม่

“โครงการโรงงานน้ำตาลพร้อมโรงไฟฟ้าชีวมวลนี้จะตั้งอยู่บนที่ดินกว่า บนพื้นที่ 4,000ไร่ ในพื้นที่ติดต่อ 3อำเภอของจ.ขอนแก่น โดยจะเป็นส่วนหนึ่งของนิคมอุตสาหกรรม บ้านไผ่ไบโอฮับ ซี่งมีความเกี่ยวเนื่องกับระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่ง ชาวบ้านมีความกังวลถึงผลกระทบจากโครงการต่อสภาพสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของตน ดังนั้นชาวบ้านจึงพยายามที่จะเข้าไปแสดงความกังวลและข้อมูลอีกด้านหนึ่งในเวที แต่กลับถูกกีดกันจนไม่ได้เข้าร่วมเวทีใน 3 อำเภอ ทั้ง 3 วัน” น.ส.ณัฐพร กล่าว

น.ส.ณัฐพร ตั้งข้อสังเกตว่า โครงการนี้มีความไม่ชอบมาพากลและพยายามปกปิดข้อมูลมาตั้งแต่ต้น ตั้งแต่การกว้านซื้อที่ดิน ซึ่งมีการแจ้งชาวบ้านแต่แรกว่าจะนำพื้นที่ไปใช้ทำเกษตร แต่สุดท้ายชาวบ้านกลับพบว่าจะมีการนำที่ดินไปพัฒนาเป็นโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลภายหลัง

โดยข้อกังวลหลักของชาวบ้านได้แก่ มลพิษทางอากาศจากการเผาเศษชีวมวลในโรงไฟฟ้า น้ำเสียจากการผลิตน้ำตาล ผลกระทบต่อน้ำใต้ดิน รวมไปถึงผลกระทบต่อวิถีชีวิตชาวบ้านจากการขนส่งอ้อยผ่านชุมชนกว่า 2,000 คัน / วัน เข้าโรงงาน

ประท้วง โรงงานน้ำตาล บ้านไผ่ 2
กลุ่มตำรวจยืนเข้าแถวกันไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปในพื้นที่จัดงาน //ขอบคุณภาพจาก ขบวนการอีสานใหม่

ภายหลังจากเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าชาวบ้านไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมเวทีรับฟังความเห็น กลุ่มชาวบ้านกลุ่มฮักบ้านเกิดจึงได้ออกแถลงการณ์ประกาศว่า เวทีรับฟังความเห็น ค.1 ของโครงการ ไม่มีส่วนร่วมจากภาคประชาชนอย่างแท้จริง เป็นการกีดกันการแสดงออกตามวิถีประชาธิปไตย โดยถ้าหากมีการระบุในรายงานการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA) ว่าการรับฟังความเห็นโครงการเป็นไปได้ด้วยดี ก็จะเท่ากับว่ารายงานนี้มีข้อมูลเท็จและไม่ชอบด้วยกฎหมาย

กลุ่มคนฮักบ้านเกิดจึงประกาศในแถลงการณ์ว่า พวกตนยืนยันคัดค้านโครงการที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วม และประกาศเจตนารมณ์ว่าจะยังสู้ต่อไป

จากนั้นชาวบ้านและนักศึกษาได้ร่วมกันเขียนข้อความลงบนกระดาษว่า “เราไม่ได้เข้าร่วม 12.00 น.” เพื่อเป็นหลักฐานว่าไม่ได้เข้าร่วมเวทีรับฟังความเห็น ค.1 จากนั้นได้พับเป็นจรวดและร่อนข้ามเข้าไปในพื้นที่ประชุม

โยนจรวด ประท้วง
กลุ่มชาวบ้านและนักศึกษาโยนจรวดเขียนข้อความเข้าไปในพื้นที่จัดเวที ค.1 //ขอบคุณภาพจาก ขบวนการอีสานใหม่

ด้านนายอำเภอบ้านไผ่ นายรุจน์ รังษี ยืนยันว่า ทางบริษัทมิตรผลได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมไปถึงชาวบ้านในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรรอบโครงการด้วย

อย่างไรก็ดี นายรุจน์กล่าวว่าทางโครงการเองก็มีสิทธิในการสกรีนผู้ที่จะเข้าร่วมเวทีรับฟังความเห็น โดยจะอนุญาตให้ผู้ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมเท่านั้น ด้วยเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย