‘พีมูฟ’ เคลื่อนขบวนบุกทำเนียบ ชูธงแก้รัฐธรรมนูญเพื่อคุ้มครองสิทธิประชาชน

ผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาการละเมิดสิทธิที่ดินทำกิน สิทธิพลเมือง และการจัดการทรัพยากรภายใต้เครือข่ายขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือ พีมูฟ จากทั่วประเทศ ปักหลักชุมนุมยืดเยื้อในกรุงเทพฯ จนกว่าจะได้ความชัดเจนในการแก้ไชปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมและการละเมิดสิทธิประชาชนที่เป็นรูปธรรมจากรัฐบาลใหม่

นายวิทวัส เทพสง ผู้ประสานงานขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม รายงานว่า กลุ่มผู้ชุมนุมเครือข่ายพีมูฟเดินทางมารวมตัวกันบริเวณถนนราชดำเนินนอก หน้าองค์การสหประชาชาติ ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่ 9 กันยายน เพื่อทวงถามความคืบหน้าของรัฐบาลใหม่ต่อการดำเนินการในการแก้ปัญหากรณีพิพาทในประเด็นสิทธิ ที่ดิน และความเป็นธรรมทางสังคม อันเป็นผลจากนโยบายและการพัฒนาของรัฐ ตามข้อตกลงที่รัฐบาล คสช. เคยตกลงกับเครือข่ายพีมูฟไว้เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561

ป้ายรณรงค์ P-Move

นายวิทวัส กล่าวว่า แม้ว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันจะยังคงอยู่ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา และได้เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อรับหน้าที่ตามกฎหมายบัญญัติเรียบร้อยแล้ว หากแต่กระบวนการแก้ไขปัญหาที่เคยได้ตกลงกับเครือข่ายพีมูฟไว้กลับชะงักงัน

ยิ่งไปกว่านั้น เจ้าหน้าที่รัฐกลับเดินหน้าดำเนินคดีชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่พิพาททั่วประเทศ ตัวอย่างเช่น การดำเนินคดีชาวบ้านบ้านซับหวาย ต.ห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ ในข้อหาบุกรุกที่ดินอุทยานแห่งชาติไทรทอง ตามนโยบาย ‘ทวงคืนผืนป่า’ เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา แม้ว่าจะปรากฎหลักฐานการใช้ประโยชน์ที่ดินของชาวบ้านมาก่อนการประกาศอุทยานก็ตาม จนในที่สุดศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาให้จำคุกชาวบ้านทั้งหมด 14 คน ตั้งแต่คนละ 5 เดือน ถึง 4 ปี พร้อมให้ชดใช้ค่าเสียหายจำนวนหลายแสนบาท จนถึงสูงสุด 1.5 ล้านบาท ในจำนวนนี้ 13 คน ไม่รอลงอาญา

ดังนั้น นายวิทวัส จึงยืนยันว่าผู้ชุมนุมกลุ่มพีมูฟจะปักหลักชุมนุมยืดเยื้อในกรุงเทพฯ เพื่อรอฟังคำตอบและท่าทีที่ชัดเจนของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและนโยบายที่ละเมิดสิทธิในการเข้าถึงที่ดินและฐานทรัพยากรของชุมชนอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ข้อกฎหมาย และนโยบายที่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และปฏิรูประบบการบริหารราชการเพื่อส่งเสริมการจัดการฐานทรัพยากรโดยชุมชน และกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม

แถลงการณ์ พีมูฟ

เครือข่ายพีมูฟได้ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 1 ในวันเดียวกัน เรียกร้องให้รัฐบาลชุดใหม่มีความจริงใจในการแก้ปัญหา โดยการส่งตัวแทนที่มีอำนาจเต็มมาเจรจาสานต่อความคืบหน้าการดำเนินการตามข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสิทธิและความเป็นธรรมทางสังคม 9 ด้าน และสั่งการเร่งแก้ไขข้อพิาทของกลุ่มเครือข่ายในระดับพื้นที่ 168 กรณีทั่วประเทศ

ในขณะที่ นายประทีป กีรติเลขา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นตัวแทนฝ่ายรัฐบาลมารับหนังสือร้องเรียน กล่าวกับผู้ชุมนุมว่า เพื่อไม่ให้ห้ประชาชนต้องลำบากชุมนุมเป็นเวลานาน ดังนั้นรัฐบาลจึงประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และการรถไฟแห่งประเทศไทย มาประชุมหารือร่วมกับตัวแทนของเครือข่ายพีมูฟเพื่อวางแผนแนวทางแก้ปัญหาต่อไป