‘พี่ติ๊ก’ วอนคนไทย ช่วยกันคนละเล็กละน้อย ลดโลกร้อน

สผ. ยัน ไทยยังไปได้สวย ตามแผนลดก๊าซเรือนกระจก หากยังต้องการความร่วมมืออีกมากจากภาคธุรกิจและประชาสังคม เพื่อบรรลุเป้าหมายแก้โลกร้อนระยะยาว

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ‘พี่ติ๊ก’ เจษฎาภรณ์ ผลดี ดารารักษ์สิ่งแวดล้อมชื่อดัง กล่าวเชิญชวนแฟนคลับและประชาชนทั่วไปในงาน “เปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลกร้อน (Climate Change, WE Change)” ที่เซนทรัลลาดพร้าวว่า เราทุกคนสามารถช่วยกันแก้ไขการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) โดยการเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวัน เพื่อให้สภาพภูมิอากาศโลกคงเสถียรภาพ ตามเป้าหมายภาคีความตกลงปารีส (Paris Agreement)

“การที่เราจะช่วยกันลดโลกร้อนไม่ใช่เรื่องยากและทุกคนสามารถทำได้ เพียงแค่เราลองเปลี่ยนพฤติกรรมในประจำวัน เช่น จากเดิมเรายังติดเครื่องยนต์ไว้เวลาเราไปจอดรถซื้อของในปั๊มน้ำมัน แต่เราเพียงแค่ดับเครื่องเวลาจอดรถ เท่านี้เราก็สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้” พี่ติ๊ก กล่าว

พี่ติ๊กเองยังมองว่าด้วยวิทยาการในปัจจุบัน มนุษย์เรามีความพร้อมยิ่งกว่าที่เคยมีมาในการที่จะแก้ปัญหาสภาวะโลกร้อนด้วยเทคโนโลยี อาทิ รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) หรือ แผงผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ที่นับวันจะยิ่งราคาถูกลง

อย่างไรก็ดี พี่ติ๊กกล่าวว่า ในท้ายที่สุดแล้ว เรายังต้องการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เข้มข้นมากกว่านี้จากภาคประชาชนในวงกว้าง ซึ่งอาจจำเป็นจะต้องมีการออกมาตรการจูงใจ และมาตรการทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้เรามีประชากรที่มีคุณภาพในการต่อสู้กับปัญหาโลกร้อน

นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) แถลงในงานเดียวกันว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนับเป็นปัญหาระดับโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าว ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงปารีส (Paris Agreement) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการควบคุมไม่ให้อุณหภูมิของโลกสูงเกินกว่า 1.5 องศาเซลเซียส

โดยประเทศไทยภายใต้กรอบความร่วมมือดังกล่าว มีพันธสัญญาในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 20 – 25% ภายในปีพ.ศ. 2563 ซึ่งทางรองเลขาธิการ สผ. นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช ได้เปิดเผยว่าที่ผ่านมาความพยายามลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยให้ตรงตามเป้าการมีส่วนร่วมของประเทศหรือ Nationally Determined Contribution (NDC) กำลังไปได้ด้วยดี โดยเฉพาะความร่วมมืออย่างแข็งขันจากภาคราชการ

อย่างไรก็ดี นายพิรุณเปิดเผยว่า แม้ภาครัฐจะมีความตระหนักต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมีความกระตือรือร้นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากขึ้น หากแต่เรายังขาดความร่วมมือจากภาคธุรกิจและภาคประชาชนที่เพียงพอเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกที่ก้าวหน้ามากขึ้นของประเทศ

เช่นเดียวกับนางรวีวรรณ ที่กล่าวเพิ่มเติมว่า “การจัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ใช่งานที่จะกระทำให้บรรลุผลสำเร็จได้ด้วยกำลังของหน่วยงานหรือภาคส่วนใดเพียงส่วนเดียว หากแต่ทุกหน่วยงานและทุกภาคส่วนจะต้องให้ความสำคัญและร่วมมือร่วมใจในการดำเนินงาน โดยอาจเริ่มต้นจากพวกเราทุกคน เช่น การลดใช้ถุงพลาสติก และการหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะ เป็นต้น”

งาน “เปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลกร้อน” จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน หรือ GIZ เพื่อส่งเสริมและสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชนในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและการดำเนินงานต่างๆ ของภาครัฐที่มุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปรับตัวต่อผลกระทบที่เกิดขึ้น