2 อำเภอปราจีนฯร้อง ‘บ่อขยะพิษ’ ส่งกลิ่นเหม็น คาดพิษ ‘รง.รีไซเคิล’ ทำบ่อน้ำฉะเชิงเทราใช้ไม่ได้

ชาวบ้านปราจีนบุรี-ฉะเชิงเทรา ประสบปัญหาบ่อขยะพิษ-โรงงานรีไซเคิลตั้งใกล้ที่อยู่อาศัย กระทบทั้งกลิ่นเหม็นและใช้ประโยชน์บ่อน้ำตื้นไม่ได้

ชาวบ้านที่อาศัยบริเวณรอยต่อสองอำเภอของจังหวัดปราจีนบุรี คือ อำเภอกบินทร์บุรี และอำเภอศรีมหาโพธิ์ ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนถึงปัญหาบ่อขยะและโรงงานรีไซเคิลที่ยังส่งผลกระทบกับผู้คนอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดระบุว่าบ่อขยะตั้งห่างจากพื้นที่ชุมชนเพียง 500 เมตร ในขณะที่ส่งกลิ่นเหม็นไปไกลถึง 3-4 กิโลเมตร ซึ่งเคยร้องเรียนไปยังหลายหน่วยงานในจังหวัดแต่ก็ไม่ได้รับความสนใจ

ชาวบ้านรายหนึ่งให้ข้อมูลว่า อุตสาหกรรมสีเขียวเป็นนโยบายของจังหวัดปราจีนบุรี แต่บ่อขยะที่มีสารพิษปะปนอยู่นี้ไม่น่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาตามนโยบายจังหวัด และยังเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ทั้งที่บ่อขยะไม่ควรตั้งอยู่ติดแหล่งชุมชน

“ถ้าจำไม่ผิดเรื่องขยะเป็นนโยบายแห่งชาติที่มีการเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าไปรับนโยบายมาจัดการขยะในพื้นที่ของตนให้หมดไป โดยต้องคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญ แต่กรณีขยะสารพิษที่ส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงจนสร้างความเดือดร้อนเป็นวงกว้างนี้ สวนทางกับนโยบายขยะแห่งชาติอย่างแน่นอน ประชาชนจึงขอคัดค้านและเรียกร้องให้ทำตามนโยบายที่ให้ไว้ เราอยากเห็นการพัฒนาที่มุ่งเน้นความเจริญควบคู่ไปกับคุณภาพชีวิตที่ดี เห็นคุณค่าของชีวิตผู้คน” ชาวบ้านรายดังกล่าว ระบุ

ด้านตัวแทนชาวบ้านจากตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ์ กล่าวว่า ขณะนี้บ้านของตนเหม็นกลิ่นขยะสารพิษ ซึ่งเชื่อว่าชาวเทศบาลกรอกสมบูรณ์ได้กลิ่นที่สร้างความเดือดร้อนให้กับทุกคน แต่หน่วยงานของรัฐกลับช่วยอะไรไม่ได้ มีแต่ชาวบ้านเท่านั้นที่ต้องช่วยกันเอง และตนเป็นคนหนึ่งที่จะไม่หยุดอยู่แค่นี้

ขณะเดียวกัน เมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2562 ชาวบ้านได้รวมกลุ่มกันติดตั้งป้ายต่อต้านบ่อขยะพิษมีข้อความว่า “ชาวบ้านกรอกสมบูรณ์ และบ้านหนองตลาด ขอร่วมกันต่อต้านขยะพิษ เพื่อลูกหลานของพวกเรา คนรุ่นนี้ไม่ช่วยกันทำ ต่อไป…จะอยู่กันอย่างไร?”

นอกจากนี้ปัญหาที่เกิดกับชาวบ้านในจังหวัดปราจีนบุรี ยังประสบปัญหาในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งอยู่ติดกัน เช่น พื้นที่หมู่ 3 ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม ซึ่งมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการโรงงานรีไซเคิลจำนวนมาก โดยชาวบ้านตำบลท่าถ่านได้ยื่นหนังสือร้องเรียนเรื่องสิ่งแวดล้อมต่อหน่วยงานต่างๆ มาเกือบสองปี แต่กลับไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน ในขณะที่ผลกระทบรุนแรงมากขึ้นกระทั่งชาวบ้านบางคนไม่สามารถใช้น้ำบ่อตื้นของตนได้

ทั้งนี้ ในพื้นที่หมู่ 3 ตำบลท่าถ่านเป็นที่ตั้งของโรงงานรีไซเคิล 2 แห่ง คือ โรงงานประกอบกิจการรีไซเคิลโดยการนำของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มาผ่านกรรมวิธีบดย่อย และโรงงานประกอบกิจการรีไซเคิลด้วยวิธีนำน้ำมันและตัวทำละลายที่ใช้แล้วมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงทดแทน เชื้อเพลิงผสม นำกรดและด่างที่ใช้งานแล้วมาผ่านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ร่วมด้วยกิจการคัดแยกวัสดุไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย

สำหรับสถานการณ์ล่าสุด ชาวบ้านที่รวมตัวกันในนาม กลุ่มคนรักษ์ท่าถ่าน-บ้านซ่อง ได้จัดเวทีสัมมนาเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงผลตรวจด้านสิ่งแวดล้อม ทิศทางการไหลของน้ำ รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบ โดยจัดขึ้น ณ ศาลาวัดโคกหัวข้าว ในพื้นที่หมู่ 3 ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น.