คนเมืองเพชรยัน ‘มอเตอร์เวย์สายใต้’ สร้างไม่ได้ เหตุรัฐกำหนดเส้นทางเอง-ไม่ฟังเสียงชาวบ้าน

ชาวบ้านเพชรบุรีร่วมหารือตัวแทนกรมทางหลวงถกปัญหา “มอเตอร์เวย์สายใต้” เชื่อสร้างไม่ได้เหตุไม่รับฟังเสียงคนพื้นที่ ยืนยันให้เปลี่ยนเส้นทางไปถนน 3510

น.ส.สุมล สุตะวิริยะวัฒน์ ประธานชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยในเวทีสัมมนา “อนาคตเมืองเพชรและมอเตอร์เวย์สายใต้” จัดโดยชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และสำนักข่าวชายขอบ เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2562 ตอนหนึ่งว่า โครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 8 หรือถนนมอเตอร์เวย์สายใต้ นครปฐม-ชะอำ เชื่อว่าจะไม่มีทางสร้างได้ เช่นเดียวกับโครงการก่อนหน้าที่ดำเนินการมากว่า 20 ปี ตั้งแต่โครงการทางพิเศษบ้านโป่ง-ราชบุรี จนมาถึงโครงการแหลมผักเบี้ย เนื่องจากทุกเส้นทางที่รัฐกำหนดลงมานั้นไม่เคยมีการถามชาวบ้านในพื้นที่ แต่เป็นการคิดเองมาก่อนทั้งนั้น

“การคัดค้านที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วว่าถ้าชาวบ้านไม่เห็นด้วย ไม่ว่ารัฐบาลไหนก็ทำไม่ได้ รวมไปถึงเส้นทางปัจจุบันที่ไม่เคยฟังชาวบ้าน คิดเองเสร็จสรรพว่าทำแล้วจะเจริญอย่างไร แต่ไม่เคยถามชาวบ้านเจ้าของพื้นที่ว่ามันจะกระทบกับวิถีชีวิตเขาอย่างไร คนเมืองเพชรไม่ได้คัดค้านความเจริญที่จะมาสู่เมือง แต่ก่อนทำถามเจ้าของที่บ้าง ไม่ใช่คิดเองทำเองหมด ตั้งแต่ปี 2557 ที่มาจัดปฐมนิเทศโครงการ ชาวบ้านก็รวมตัวกันบอกว่าไม่เอา จนมาเวทีปัจฉิมนิเทศก็จบด้วยการที่ชาวบ้านไม่เอาอีก แต่ไม่รู้สุดท้ายไปบอกรัฐบาลอย่างไร จึงยังมาดันทุรังสร้างอีก” น.ส.สุมล กล่าว

นายปริญญา ศรีสุคนธ์ สมาคมกลุ่มคนรักเมืองเพขร กล่าวว่า คนในพื้นที่ได้เสนอให้กรมทางหลวง ย้ายโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 8 ที่จะผ่านพื้นที่ของชาวบ้านและได้รับผลกระทบกับวิถีชีวิต ไปยังถนนทางหลวงหมายเลข 3510 อำเภอหนองหญ้าปล้อง-แก่งกระจาน ซึ่งมีความเหมาะสมกว่า เนื่องจากมีผลกระทบต่อผู้คนน้อย อีกทั้งยังลดต้นทุนการก่อสร้างได้สูงมาก เพราะมีลูกรังเกรดที่มหาวิทยาลัยมหิดลศึกษาไว้ จึงไม่ต้องลงทุนขนย้ายหิน หรือภูเขาที่จะถูกระเบิดเพิ่มเพื่อนำมาสร้างถนน

นางลัดดา พวงแตน ตัวแทนชาวบ้าน ตำบลไร้สะท้อน อำเภอบ้านลาด กล่าวว่า ทางโครงการบอกว่าถนนจะทำให้บ้านเมืองเจริญ แต่กลับจะส่งกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชนอย่างมาก ซึ่งชาวบ้านบริเวณนี้มีการประกอบอาชีพทำนาขึ้นต้นตาลจนอยู่กันได้หลายหมู่บ้าน โดยต้นตาลสร้างรายได้เฉลี่ยต้นละ 3,500 บาทต่อปี และต้นหนึ่งอยู่ได้เป็นร้อยปี แต่กลับจะมาเวนคืนที่ดินของชาวบ้าน ให้เงิน 1-2 แสนบาท แต่หลังจากนั้นชาวบ้านจะไปทำอะไรหรืออยู่อย่างไรได้

ด้าน นายสมบูรณ์ เทียนธรรมชาติ รองผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง กล่าวว่า ข้อเสนอของชาวบ้านให้เปลี่ยนเส้นทางไปยังทางหลวงหมายเลข 3510 จะไม่เหมาะสมกับการสร้างทางหลวงพิเศษที่ควรจะวิ่งเป็นเส้นตรงแทน ซึ่งการอ้อมไปยังถนน 3510 เป็นพื้นที่ติดภูเขาและมีจำนวนโค้งมาก ส่วนการสร้างโดยยกระดับบนถนนเพชรเกษมนั้น จะทำให้มีเส้นทางลงภาคใต้เพียงเส้นเดียว ซึ่งจะขาดความมั่นคงหากเกิดกรณีเหตุการณ์ที่ไม่สามารถใช้ถนนได้ อีกทั้งสภาพทางวิศวกรรมที่ไม่รองรับ และปัญหาของการเวนคืนที่จะหนักกว่าเนื่องจากผ่านเขตเมือง

นายศักดิ์ศิริ สรรพสิริโสภณ ตัวแทนจากบริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ กล่าวว่า ในส่วนของความคืบหน้าการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตเข้าสำรวจและวิจัยป่าชายเลนบริเวณอำเภอเขาย้อย จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ซึ่งต้องรอให้มีการอนุญาตเพื่อเข้าศึกษาได้ จึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่า EIA จะแล้วเสร็จเมื่อไร ส่วนในระหว่างนั้นกรมทางหลวงมีแผนงานที่จะทำคู่ขนานกันไป เช่น การสำรวจ การจัดกรรมสิทธิที่ดิน แต่จะยังไม่ก่อสร้างเพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับรัฐบาล