GC ระดมนักคิด-ธุรกิจร่วมถกเศรษฐกิจหมุนเวียน เล็งสร้างรง.รีไซเคิลพลาสติกแห่งแรกของไทย

GC จัดประชุมใหญ่ด้านศก.หมุนเวียน “Circular Living Symposium 2019” ชูวาระ Upcycling เพิ่มมูลค่าขยะ เตรียมสร้างโรงงานรีไซเคิลพลาสติกมาตรฐานสากลแห่งแรกในไทย

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ร่วมกับ National Geographic จัดงานประชุมด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน “Circular Living Symposium 2019: Upcycling Our Planet” เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2562 โดยรวบรวมผู้นำความคิด นวัตกร และนักธุรกิจจากทั่วโลก มาร่วมแบ่งปันความคิดและประสบการณ์เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน พร้อมเปิดวงแลกเปลี่ยนมุมมองและส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การนำพลาสติกที่ใช้แล้วกลับมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการ Upcycle เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพยากร

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ GC เปิดเผยว่า GC ได้มีการนำแนวทาง GC Circular Living มาปรับใช้ในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า อาทิ การบริหารจัดการทรัพยากรตามหลัก 5Rs ภายในองค์กร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ BioPlastic ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติเป็นทางเลือกทดแทนการใช้พลาสติก ยกเลิกการผลิตเม็ดพลาสติกสำหรับการผลิตพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single Used Plastic) ภายใน 5 ปี หรือปี 2566

ขณะเดียวกันยังมีการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการขยะพลาสติก ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ อาทิ โครงการ Upcycling the Oceans, Thailand โดยร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และมูลนิธิอีโคอัลฟ์ ในการเก็บขยะในทะเลเพื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แฟชั่น พร้อมร่วมกับบริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด หรือ SPSE จัดทำโครงการ Upcycling SE เพื่อบริหารจัดการขยะพลาสติกร่วมกับชุมชน โดยการแปรรูปขยะขวดพลาสติกด้วยนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นสินค้าและของใช้แฟชั่นจัดจำหน่าย

นายสุพัฒนพงษ์ กล่าวว่า ล่าสุด GC ได้ศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตเม็ดพลาสติกหมุนเวียนคุณภาพสูงอย่างครบวงจร โดยร่วมกับบริษัท แอลพลา กรุ๊ป จำกัด หรือ ALPLA ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญระดับโลก เข้ามาศึกษาความเป็นไปได้ของการร่วมลงทุนโครงการผลิตเม็ดพลาสติกหมุนเวียนคุณภาพสูง ชนิด rPET และ rHDPE ซึ่งจะเป็นโรงงานรีไซเคิลพลาสติกมาตรฐานสากลแห่งแรกของประเทศไทย พร้อมร่วมกับพันธมิตรจากหลากหลายภาคส่วนในการจัดหาและคัดแยกบรรจุภัณฑ์พลาสติกใช้แล้ว โดยจะสรุปผลการศึกษาและเดินหน้าตัดสินใจการลงทุนในต้นไตรมาส 3 ปีนี้

“ธุรกิจรีไซเคิลเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญในวงจรการลดขยะพลาสติก โดยจำเป็นจะต้องมีโรงงานรีไซเคิลเกิดขึ้น พร้อมกับการเก็บรวบรวมขยะพลาสติกเข้ามา ซึ่งอีกไม่นานประมาณ 18 เดือน เราจะเห็นโรงงานรีไซเคิลมาตรฐานสากลแห่งแรกในประเทศไทย สามารถรีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติกคุณภาพสูงระดับ food grade กลับมาผลิตเป็นภาชนะบรรจุอาหารได้เช่นเดิม โดย GC ได้ร่วมกับบริษัทผู้ผลิตแพคเกจจิ้งรายใหญ่ระดับโลกจากยุโรปเพื่อศึกษาและลงทุน อันจะเป็นอีกก้าวสำคัญในการดำเนินตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน และสร้างความยั่งยืนให้อุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทย” นายสุพัฒนพงษ์ กล่าว

นายสุพัฒนพงษ์ กล่าวอีกว่า โรงงานรีไซเคิลดังกล่าวจะตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย มีความสามารถรีไซเคิลพลาสติกชนิด PET ประมาณ 35,000 ตัน และชนิด HDPE ประมาณ 15,000 ตัน รวมเป็น 50,000 ตันต่อปี อย่างไรก็ตามถือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการลดขยะพลาสติกในประเทศไทย หากเทียบกับปริมาณที่มีกว่า 500,000 ตันต่อปี ซึ่งโรงงานแห่งนี้จะเป็นการสร้างมาตรฐานการรีไซเคิลพลาสติกของประเทศ และหากมีโอกาสก็จะสามารถขยายเพิ่มได้อีกในอนาคต

นายเบิร์นด์ วาคเทอร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอลพลา กรุ๊ป จำกัด ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า ALPLA ได้มีการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกมากว่า 60 ปี โดยมีฐานการผลิตกว่า 178 แห่งใน 46 ประเทศทั่วโลก โดยบริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจเข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลจากบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว ประเภท PET และ HDPE ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ซึ่งปัจจุบันมีโรงงานในยุโรปและละตินอเมริกา ความร่วมมือกับ GC ในครั้งนี้จึงสามารถนำประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีล้ำสมัย มาสนับสนุนให้โครงการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลของ GC มีคุณภาพสูง และเป็นผู้นำการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลระดับประเทศและภูมิภาค