ทส.นั่งเจ้าภาพประชุมอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ดัน ‘ไทย’ ศูนย์กลางภูมิภาครักษาทรัพยากรฯ

ทส.เตรียมร่างปฏิญญากรุงเทพฯ ต่อต้านขยะทะเลอาเซียน-แถลงการณ์เชียงใหม่ว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าใกล้สูญพันธุ์

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2562 นายโสภณ ทองดี ผู้ตรวจราชการกระทรวง ในฐานะโฆษกประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ในปี 2562 ประเทศไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนและเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 22-23 มิ.ย.นี้ โดย ทส.จะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 30 ด้วย จึงนับเป็นโอกาสอันดีของประเทศไทยในการผลักดันงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสำคัญ และเกิดความร่วมมือระดับอาเซียนและขยายผลต่อไปให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ทส.ได้ดำเนินการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับอาเซียนไปแล้ว 2 ครั้ง ในช่วงเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา ได้แก่ การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล และการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษ เรื่องการป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย มีรัฐมนตรีกลุ่มประเทศอาเซียน และผู้นำองค์กรระดับนานาชาติเข้าร่วมประชุมหารือ โดยประเทศไทยได้แสดงท่าทีและจุดยืนในการเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ตลอดจนสร้างความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนในระดับภูมิภาค

ด้าน นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัด ทส. กล่าวว่า ประเทศไทยมีความพร้อมและมีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคอาเซียน โดยได้ผลักดันข้อริเริ่มของไทยด้านสิ่งแวดล้อมอาเซียนในหลากหลายสาขาให้มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับของทุกประเทศ ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนทั้งในด้านวิชาการ ความช่วยเหลืออื่นๆ รวมถึงสนับสนุนงบประมาณในการเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุม การรับเป็นประเทศผู้นำ ในแผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอาเซียนสาขาต่างๆ

“หากมีการดำเนินงานที่เห็นผลเป็นรูปธรรมจะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง ในการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคอาเซียนไปโดยปริยาย ซึ่งจะทำให้ทุกประเทศก้าวไปด้วยกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันจะสอดคล้องกับ Theme ของอาเซียนที่เน้นว่า เราจะก้าวไปด้วยกันและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” นายวิจารย์ กล่าว

ปลัด ทส. กล่าวอีกว่า ทส.ได้จัดเตรียมเอกสารผลลัพธ์จากการประชุม 2 ครั้งที่ผ่านมา เสนอให้มีการรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 จำนวน 1 ฉบับ ได้แก่ ร่างปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน และเสนอเพื่อทราบ จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ แถลงการณ์เชียงใหม่ของรัฐมนตรีอาเซียนที่รับผิดชอบการดำเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ และการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่าว่าด้วยการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฎหมาย และอีกเรื่องคือกรอบปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยขยะทะเล