ปลัด ทส.ตั้งกรรมการสอบข้าราชการ 5 ราย ส่อทุจริตปลูกป่าแก่งกระจาน 4 พันไร่ 16 ล้าน

ปลัดกระทรวงทรัพย์ฯ ตั้งคณะกรรมการสอบ 5 ข้าราชการ กรมอุทยานฯ ส่อทุจริตโครงการปลูกป่าลดโลกร้อนในพื้นที่ป่าแก่งกระจานฯ มูลค่ากว่า 16 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2562 นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง โครงการปลูกป่าเพื่อลดปัญหาอุทกภัย และภาวะโลกร้อนในพื้นที่ป่าแก่งกระจาน อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โดยใช้งบประมาณเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ จำนวน 15,960,000 บาท

ทั้งนี้ มีผู้ตรวจราชการ ทส. เป็นประธาน โดยให้สอบสวนข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ จำนวน 5 ราย ว่ามีความผิดหรือทุจริตตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ มีการนำกล้าไม้ไปปลูกป่าจริงหรือไม่ หรือปลูกแล้วตรงตามแปลงที่ได้ขออนุมัติหรือไม่ การปลูกป่ามีการปฎิบัติตามสัญญาหรือไม่ มีการฮั้วประมูลหรือไม่ ที่สำคัญมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับโครงการกระทำความผิดหรือไม่ ถ้าพบว่ามีความผิดก็จะต้องตั้งคณะกรรมการสอบนัยเพื่อลงโทษต่อไป

นายวิจารย์ กล่าวว่า สาเหตุที่ ทส.เพิ่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง เนื่องจากเรื่องเพิ่งมาถึงกระทรวงฯ แม้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ได้มีการตรวจสอบและพบความไม่ชอบมาพากลไปก่อนหน้านี้แล้วก็ตาม โดยจะใช้เวลาในการสอบสวนไม่นาน จะรู้ผลว่าข้าราชการ 5 นายที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าวมีความผิดหรือไม่ โดยในจำนวนข้าราชการ 5 ราย ที่ถูกตั้งกรรมการสอบสวนมีข้าราชการระดับ 9 ด้วย

สำหรับโครงการปลูกป่าเพื่อลดปัญหาอุทกภัย และภาวะโลกร้อนในพื้นที่ป่าแก่งกระจาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 84 พรรษา เนื้อที่ 4,200 ไร่ ใช้งบประมาณไร่ละ 3,800 บาท ดำเนินการช่วงปี 2555 -2556 เพื่อเพิ่มแหล่งอาหารและแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อช้างป่าและสัตว์ป่า ไม่ให้เข้ามาสร้างความเสียหายแก่พืชไร่ของเกษตรกร ฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรม เพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยกับสัตว์ป่าและต้นน้ำ