วันสิ่งแวดล้อมโลก ’62 ย้ำปัญหามลพิษอากาศ ทส.เตรียมจัดงาน 5 มิ.ย. ชูประเด็นระบบขนส่ง

ทส.เตรียมจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิ.ย. เน้นย้ำปัญหาหมอกควัน-อากาศพิษ ผนึก UNEP-EU ชูประเด็นด้านการคมนาคม

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยถึงการจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 (World Environment Day 2019) ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 5 มิ.ย. 2562 ว่าในปีนี้โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ได้รณรงค์ภายใต้คำขวัญ “Beat Air Pollution” โดยมีสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน เพื่อเรียกร้องทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ที่กำลังเป็นภัยคุกคามผู้คนทั่วโลก ทั้งต่อการดำเนินชีวิต ต่อสุขภาพ ต่อเศรษฐกิจของประเทศ ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สำหรับประเทศไทย ทส. โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ได้กำหนดจัดงานขึ้นที่อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ด้วยคำขวัญรณรงค์ “หยุดหมอกควันและอากาศพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม” เพื่อรณรงค์สร้างความตื่นตัว มุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ และเชิดชูเกียรติบุคคล รวมทั้งองค์กรต้นแบบที่ทำคุณประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม โดยมี UNEP และโครงการรณรงค์การคมนาคมสีเขียวเพื่ออากาศสะอาด (SWITCH ASIA) สหภาพยุโรป (EU) ร่วมเป็นเจ้าภาพ

ทั้งนี้ ข้อมูลจาก UNEP พบว่า 9 ใน 10 ของประชากรโลกหายใจเอาอากาศที่ปนเปื้อนมลพิษเข้าไป ทำให้แต่ละปีมีผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรราว 7 ล้านคน ในจำนวนนี้เกินครึ่ง หรือกว่า 4 ล้านคน อยู่ในแถบเอเชีย-แปซิฟิก โดยคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจในระดับโลกถึง 5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐต่อปี

นายวิจารย์ กล่าวว่า ทส.ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการกำกับดูแลการปล่อยมลพิษทางอากาศของสถานประกอบการ โรงงานและนิคมอุตสาหกรรม การตรวจวัดฝุ่นควันจากท่อไอเสียรถยนต์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ และลดการเผาในที่โล่ง และยังมีการขยายความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ในการแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันข้ามแดนอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายให้ภูมิภาคอาเซียนเป็นภูมิภาคปลอดหมอกควัน ภายในปี 2563

ในส่วนของแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ได้มีแนวทางส่งเสริมให้รถยนต์สาธารณะปรับเปลี่ยนไปใช้น้ำมัน B20 ให้มากขึ้น รวมทั้งเร่งรัดการจำหน่ายน้ำมันดีเซลเทียบเท่ามาตรฐาน EURO5 ส่งเสริมการใช้บริการขนส่งสาธารณะ และยานยนต์ไฟฟ้า ตลอดจนพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นในการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ นอกจากนี้ยังดำเนินการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองทั่วประเทศ เพื่อช่วยดูดซับมลพิษ สร้างอากาศบริสุทธิ์ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือพื้นที่ว่างของอาคารบ้านเรือนที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่สีเขียวได้

น.ส.อิซซาเบล หลุยซ์ รองผู้อำนวยการภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก UNEP กล่าวว่า ปัจจัยสำคัญในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ คือการเปลี่ยนผ่านระบบคมนาคมเข้าสู่การขนส่งแบบคาร์บอนต่ำ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน การใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ซึ่งนับเป็นความท้าทายของประเทศ เนื่องจากภาคการขนส่งนั้นถือได้ว่าเป็นสาเหตุสำคัญของมลพิษทางอากาศในปัจจุบัน

ด้าน นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การปาฐกถาพิเศษ การเสวนาหลากหลายแง่มุม ทั้งสถานการณ์มลพิษทางอากาศ Air4Thai ผลกระทบต่อสุขภาพและการปฏิบัติตัว การคมนาคมสีเขียว รถยนต์ไฟฟ้าทางเลือกใหม่ไร้มลพิษ Smart City เพื่อสิ่งแวดล้อมสีเขียว การขนส่งและธุรกิจสีเขียว รวมถึงการจัดการไฟป่าภาคเหนือ ตลอดจนนิทรรศการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น UNEP สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม หน่วยงานภายใต้สังกัด ทส. เป็นต้น