มธ.จับมือเอกชนดันคนใช้ ‘รถยนต์ไฟฟ้า’ เพิ่ม เปิดเช่าผ่านแอปฯขับข้าม ‘ท่าพระจันทร์-รังสิต’

ธรรมศาสตร์จับมือ 4 เอกชนส่งเสริมการใช้ “รถยนต์ไฟฟ้า” ผ่านแอปพลิเคชัน เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างศูนย์รังสิต-ท่าพระจันทร์ พร้อมสถานีชาร์จ หวังอำนวยความสะดวก-รักษาสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งเสริมการใช้ “รถไฟฟ้า Car Sharing” เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2562 ร่วมกับบริษัทเอกชน 4 แห่ง ประกอบด้วย บริษัท ฮ้อปคาร์ จำกัด, บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท เอฟโอเอ็มเอ็ม (เอเซีย) จำกัด และ บริษัท อีโวลท์ เทคโนโลยี จำกัด

ผศ.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต มธ. เปิดเผยว่า ความร่วมมือดังกล่าวเป็นการริเริ่มนำรถยนต์พลังงานไฟฟ้า หรือ Electric Vehicle (EV) มาใช้งานในระบบเช่าระยะสั้น หรือ Car Sharing ผ่านแอปพลิเคชัน พร้อมติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าทั้งที่ มธ.ศูนย์รังสิต และท่าพระจันทร์ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณรถยนต์ส่วนตัว ลดการใช้พลังงาน และลดมลพิษภายในมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะมีการสนับสนุนพื้นที่จอดรถและสถานีชาร์จไฟฟ้าจำนวน 2 แห่ง พร้อมรวบรวมข้อมูลการขับขี่ สภาพจราจร คุณภาพการใช้บริการ เพื่อนำไปวิเคราะห์ประเมินผลและวิจัยให้โครงการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งหากประสบผลสำเร็จก็อาจมีการนำรถมอเตอร์ไซค์พลังงานไฟฟ้า (EV Motorcycle) มาให้บริการแบบ Car Sharing ด้วยเช่นกัน

ผศ.ปริญญา กล่าวว่า ต้นเหตุหนึ่งของปัญหาโลกร้อนในปัจจุบันที่ทวีความรุนแรงขึ้น คือการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการสัญจร โดยเฉพาะรถยนต์ส่วนตัว โครงการนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะส่งเสริมการใช้ EV ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด และระบบ Car Sharing ที่ช่วยลดปริมาณรถส่วนตัว รวมถึงสร้างความตระหนักรู้แก่บุคลากรและนักศึกษาให้ความสำคัญของสภาพแวดล้อมอีกด้วย

“ทั้ง 4 บริษัทจะสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้า การพัฒนาระบบ Car Sharing เทคโนโลยีอุปกรณ์ต่างๆ ประกันภัยและการดูแลรักษา เพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ได้ทดลองใช้เดินทางระหว่าง มธ.ศูนย์รังสิต และท่าพระจันทร์ เป็นเวลา 1 ปี โดยเบื้องต้นจะมีให้บริการ 2 คัน และอาจมีการเพิ่มเติมอีกในอนาคตหากประสบผลสำเร็จ” ผศ.ปริญญา กล่าว

นายโตชิฮิเดะ อาโนะ ประธาน บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ได้สนับสนุนรถยนต์พลังงานไฟฟ้า รุ่นไอออนิก (IONIQ) จำนวน 2 คัน ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ทดลองใช้งานพร้อมประกันภัยชั้น 1 โดยเป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% และการชาร์จแบตเตอรี่เต็มที่สามารถวิ่งได้ระยะทาง 280 กิโลเมตร

นายกฤษฏิ์ วิชัยวัฒนาพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮ้อปคาร์ จำกัด กล่าวว่า ทางบริษัทฯ ร่วมสนับสนุนระบบบริการ Car Sharing ผ่านแอปพลิเคชัน HAUPCAR ที่จะทำให้ผู้ใช้มีความสะดวกรวดเร็ว ทั้งบริการจองรถ การรับรถ การชำระเงิน บันทึกข้อมูลการเดินทาง และดูแลความสะอาดรถให้ตลอดโครงการ ซึ่งการใช้รถยนต์ไฟฟ้าผ่านระบบ Car Sharing นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายลงแล้ว ยังช่วยลดปริมาณมลพิษ เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เมืองสวยงามยิ่งขึ้น

นายธนานันต์ กาญจนคูหา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอฟโอเอ็มเอ็ม (เอเซีย) จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ได้สนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้า FOMM จำนวน 2 คัน พร้อมประกันภัยชั้น 1 เพื่อให้เกิดแนวทางมหาวิทยาลัยยั่งยืนต่อไป โดยรถยนต์ไฟฟ้า FOMM เป็นนวัตกรรมการประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพ เมื่อชาร์จไฟฟ้าเต็มที่สามารถขับได้ระยะทางถึง 166 กิโลเมตร ประกอบกับโครงสร้างขนาดเล็กสะดวกเหมาะสำหรับใช้สัญจรในเมือง โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยที่มีพื้นที่จอดรถจำกัด

นายพูนพัฒน์ โลหารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีโวลท์ เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีชาร์ตพลังงานไฟฟ้า 2 จุด บริเวณที่จอดรถหน้าตึกโดม มธ.ท่าพระจันทร์ 1 จุด และที่จอดรถอาคารสำนักงานอธิการบดี มธ.ศูนย์รังสิต อีก 1 จุด พร้อมกับอุปกรณ์การบำรุงรักษา เพื่อให้สถานีชาร์จไฟฟ้าพร้อมใช้งานตลอดเวลา โดยจะบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานเพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปวิจัยและพัฒนาต่อไป