การลดอุณหภูมิโลกยังห่างเป้า

รายงาน Emissions Gap Report 2018 ที่เปิดเผยก่อนการประชุมภาคีแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 24 (24th Conference of the Parties of United Nations Framework Climate Change Convention) หรือ COP 24 จัดทำขึ้นบนพื้นฐานรายงาน Global Warming of 1.5°C ของ IPCC ที่ประเมินผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ครั้งที่ 9 เพื่อเปรียบเทียบระดับการปล่อยก๊าซภายใต้เงื่อนไขตามที่แต่ละประเทศกำหนด (Nationally Determined Contributions: NDC) ซึ่งเป็นพันธสัญญาของแต่ละประเทศ เพื่อทบทวนและลดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิให้ต่ำกว่า 2 องศาเซลเซียส หรือไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส

ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ยังห่างไกลจากเป้าหมาย (emission gap) ตามที่ข้อตกลงปารีสได้วางไว้ค่อนข้างมาก เนื่องจากการมีส่วนร่วมของประเทศที่ให้ไว้ ไม่เพียงพอที่จะบรรลุเป้าหมายในปี 2030 ดังนั้น ประเทศภาคีต้องเพิ่มความตั้งใจและมุ่งมั่นให้มากขึ้นถึง 5 เท่า รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของนโยบายเพื่อลดการเพิ่มอุณหภูมิตามเป้าหมาย เพื่อบรรลุเป้าหมายที่จะไม่ให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียส ไม่เช่นนั้นเป็นไปได้ที่อุณหภูมิโลกจะสูงขึ้นถึง 3.2 องศาเซลเซียสเมื่อสิ้นศตวรรษนี้

รายงาน Emissions Gap 2018 ระบุว่า จากการประเมินกลุ่มประเทศ G-20 ส่วนใหญ่กำลังดำเนินการไปสู่เป้าหมายปี 2020 ที่ให้ไว้ แต่มีหลายประเทศยังไม่ได้เริ่มดำเนินการตามคำมั่นที่ให้ไว้เพื่อบรรลุเป้าหมายปี 2030 แต่มีบางประเทศที่ดำเนินการไปแล้วและยังห่างไกลจากเป้าหมาย NDC ในปี 2030 เช่น อาร์เจนตินา ออสเตรเลีย แคนาดา สหภาพยุโรป เกาหลีใต้ ซาอุดีอาระเบีย แอฟริกาใต้ และสหรัฐอเมริกา มีเพียง บราซิล จีน และญี่ปุ่นเท่านั้นที่การดำเนินการเป็นไปตามแผน ขณะที่ อินเดีย รัสเซีย และตุรกี มีทีท่าว่าจะทำได้สำเร็จก่อนกำหนด เพราะวางเป้าไว้ต่ำ

นอกจากนี้ รายงาน ระบุอีกว่า การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ 57 ประเทศที่มีสัดส่วนรวม 60% เป็นไปตามเป้าหมาย โดยจะแตะระดับสูงสุดภายในปี 2030 แต่การที่จะลดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิไม่ให้เกินเป้าหมายที่กำหนดไว้ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 2030 จะต้องต่ำกว่าระดับปัจจุบันถึง 25% เพื่อไม่ให้อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นเกิน 2 องศาเซลเซียส หรือราว 19 กิกะตัน และต้องต่ำกว่าระดับปัจจุบันถึง 55% เพื่อไม่ให้อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียส

อย่างไรก็ตาม หากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่ลดลงภายในปี 2030 การที่จะลดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 2 องศาเซลเซียสก็ไม่บรรลุผล