ทส.เดินหน้าแก้ปัญหาคนอยู่กับป่า-หยุดบุกรุก แจกที่ทำกินราษฎร 61 จังหวัด พื้นที่ 1.2 ล้านไร่

ทส.ส่งมอบแผนที่การจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ให้หน่วยป้องกันฯ มุ่งแก้ปัญหาคนอยู่กับป่า ยกพื้นที่ป่าสงวนให้ชาวบ้านทำกินได้ 61 จังหวัด รวม 1.21 ล้านไร่ ตั้งชุดปฏิบัติการ คทช.ระดับอำเภอ

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานการส่งมอบแผนที่การจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ ให้กับหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ หรือชุดปฏิบัติการ คทช.อำเภอ เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2562 พร้อมกับการมอบแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ในรูปแบการบริหารจัดการป่าไม้แบบเบ็ดเสร็จ

พล.อ.สุรศักดิ์ กล่าวว่า ทส.กำลังเร่งแก้ไขปัญหาให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ ด้วยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานภายในกรมป่าไม้ ทั้งการจัดตั้งหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ขึ้นให้มีประสิทธิภาพทุกภารกิจระดับอำเภอ ครอบคลุมการป้องกันดูแลพื้นที่ป่าไม้ที่เหลืออยู่ไม่ให้ถูกบุกรุก ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า และส่งเสริมเรื่องป่าชุมชน ภายใต้นโยบายการแก้ปัญหาราษฎรอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติด้วย โดยตั้งชุดปฏิบัติการ คทช.อำเภอ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติขึ้น ภายใต้การทำงานของกรมป่าไม้ยุค 4.0

ทั้งนี้ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้จะเป็นหน่วยงานในระดับอำเภอของกรมป่าไม้ บริหารงานป่าไม้แบบเบ็ดเสร็จ จะมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ให้ประชาชนได้รับประโยชน์และเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้ต่อเนื่อง

ด้าน นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า ขณะนี้กรมป่าไม้ได้จัดหาที่ดินทำกินให้กับชาวบ้านภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ที่เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในความดูแลของกรมป่าไม้ ระหว่างปี 2558-2562 โดยได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายป่าสงวนแห่งชาติ 253 พื้นที่ 61 จังหวัด รวมพื้นที่ประมาณ 1.21 ล้านไร่

อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นได้เดินหน้าจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่อนุญาตแล้ว 115 พื้นที่ 53 จังหวัด รวมพื้นที่ประมาณ 515,892 ไร่ และอยู่ระหว่างการยื่นขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 31 พื้นที่ 16 จังหวัด รวมพื้นที่ 190,291 ไร่ โดยยังมีจังหวัดที่ยังไม้ได้ยื่นขออนุญาตขอใช้พื้นที่ป่าสงวนอีก 34 พื้นที่ 22 จังหวัด รวม 146,916 ไร่ กำลังเร่งดำเนินการ