อุณหภูมิน้ำทะเลพุ่งสูงแตะ 32 องศาเซลเซียส พบปะการังพื้นที่อุทยานฯบางแห่งเริ่มฟอกขาว

กรมอุทยานฯสั่งจับตาปะการังฟอกขาว หลังน้ำทะเลอุณหภูมิสูงแตะ 32 องศาฯ ฝั่งอันดามันเริ่มฟอกขาวแล้วหลายพื้นที่-อ่าวไทยต้องเฝ้าระวัง

นายทรงธรรม สุขสว่าง ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 จ.ภูเก็ต รายงานว่าข้อมูลจากเว็บไซต์ภัยพิบัติอุณภูมิผิวน้ำทะเลล่าสุด อุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 30 องศาเซลเซียส ทางศูนย์ฯ จึงได้สำรวจสถานการณ์ปะการังฟอกขาวในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2562 พบว่าน้ำทะเลมีอุณหภูมิ 31 องศาเซลเซียส ในระดับความลึกประมาณ 1-4 เมตร พบปะการังเขากวางและปะการังดอกเห็ดเริ่มฟอกขาว ประมาณ 10% และปะการังโขดเริ่มมีสีซีดบางโคโลนี แต่ยังไม่พบการตายของปะการังแต่อย่างใด

ภายในวันเดียวกัน ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 3 จ.ตรัง ได้สำรวจติดตามสถานภาพปะการังในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม บริเวณเกาะกระดานทิศตะวันออก ผลการสำรวจเบื้องต้นพบว่า อุณหภูมิน้ำทะเลอยู่ในช่วง 32 องศาเซลเซียส มีปะการังบางโคโลนีที่เกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว เช่น ปะการังเขากวาง ปะการังผิวเกร็ดน้ำแข็ง ปะการังดอกกะหล่ำ ปะการังสมอง ปะการังกาแล็กซี่ ปะการังโขด ปะการังหนามขนุน ปะการังลายดอกไม้ ปะการังบูมเมอร์แรง ปะการังดอกเห็ด ส่วนใหญ่จะพบบริเวณน้ำตื้นประมาณ 2-3 เมตร โดยเฉลี่ยแนวปะการังที่เกิดการฟอกขาวประมาณ 5-10%

สำหรับศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 1 จ.ชุมพร ได้ออกสำรวจติดตามสถานภาพปะการังในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเลฝั่งอ่าวไทย ในช่วงเดือน มี.ค.-เม.ย. จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด อุทยานแห่งชาติหาดวนกร อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร และอุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม ผลการสำรวจเบื้องต้นพบว่าปะการังมีสีซีด และเกิดโรคบางชนิด ยังไม่พบการฟอกขาว อุณหภูมิน้ำทะเลเฉลี่ย 30-31 องศาเซลเซียส ซึ่งสถานภาพโดยรวมของปะการังในเขตอุทยานแห่งชาติฝั่งอ่าวไทยอยู่ในสถานภาพที่ต้องเฝ้าระวัง แม้ยังไม่พบปะการังฟอกขาว

อย่างไรก็ตาม หากอุณหภูมิน้ำทะเลยังสูงเช่นนี้อีกต่อไป อาจจะทำให้เกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวอีกครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้สามารถมีข้อมูลในการตัดสินใจในการลดผลกระทบ กรมอุทยานฯ จึงได้สั่งการให้อุทยานแห่งชาติทางทะเลทุกแห่ง ออกสำรวจติดตามเฝ้าระวังอุณหภูมิน้ำทะเลและสำรวจปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวอย่างต่อเนื่อง