ครม.อนุมัติโรดแมปจัดการขยะพลาสติก ปี’65 เลิกใช้ 4 ชนิด-ประหยัดงบกำจัดมูลฝอย 3,900 ล.

ครม.เห็นชอบโรดแมปจัดการขยะพลาสติก ปี 61-73 ตั้งเป้า 2562 เลิกใช้ 3 ชนิด แคปซีล-อ็อกโซ่-ไมโครบีด ปี 2565 เลิก ถุงหูหิ้ว-กล่องโฟม-แก้ว-หลอด

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2562 มีมติเห็นชอบร่าง Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ.2561-2573 เพื่อลดใช้พลาสติก โดยตั้งเป้าหมายในการลดและเลิกใช้พลาสติกบางประเภทภายในปี 2562 จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ 1.พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม (แคปซีล) 2.พลาสติกผสมสารอ็อกโซ่ (OXO) และ 3.ไมโครบีด (Microbead) ด้วยการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเลิกใช้พลาสติกภายในปี 2565 จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ 1.ประเภทถุงพลาสติกหูหิ้ว 2.กล่องโฟมบรรจุอาหาร 3.แก้วพลาสติกแบบบางใช้ครั้งเดียว และ 4.หลอดพลาสติก

ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถลดปริมาณขยะพลาสติกที่ต้องนำไปกำจัดได้ประมาณ 0.78 ล้านตัน/ปี ประหยัดงบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอยได้ประมาณ 3,900 ล้านบาท/ปี ประหยัดพื้นที่รองรับและกำจัดขยะมูลฝอย พลาสติก โดยการคัดแยกและนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ ช่วยประหยัดพื้นที่ฝังกลบได้ประมาณ 2,500 ไร่ สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากับ 1.2 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

นอกจากนี้ หากนำพลาสติกไปเป็นพลังงานจะก่อให้เกิดพลังงาน 1,830 ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง หรือเป็นเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าขนาด 230 เมกะวัตต์ หรือสามารถประหยัดพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติในกระบวนการผลิต เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้วัตถุดิบใหม่ โดยประหยัดพลังงานได้ 43.6 ล้านล้านบีทียู หรือคิดเป็นน้ำมันดิบประมาณ 7.54 ล้านบาร์เรล คิดเป็นมูลค่าประมาณ 30,000 ล้านบาท