ฝุ่นควันภาคเหนือยังเกินค่ามาตรฐานทุกสถานี วิกฤต PM2.5 สีแดง 7 พื้นที่ ‘เชียงราย’ สูงสุด

ฝุ่นพิษภาคเหนือ 12 เม.ย.เกินมาตรฐานทุกสถานี วิกฤตสีแดง 7 พื้นที่ “เชียงราย” สูงสุด 194 มคก./ลบ.ม. ส่วนภาคกลางเกินมาตรฐาน “ปากน้ำโพ”

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยถึงสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2562 เวลา 09.00 น. พบว่าค่าฝุ่นละอองส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน เมื่อเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกัน โดยคุณภาพอากาศมีค่าอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ-มีผลกระทบต่อสุขภาพ

ทั้งนี้ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสีแดง (มีผลกระทบต่อสุขภาพ) 7 พื้นที่ และพื้นที่สีส้ม (เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ) 10 พื้นที่ โดยปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 66-194 มคก./ลบ.ม. (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) ส่วนปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 93-243 มคก./ลบ.ม.

สำหรับค่าฝุ่นละออง PM2.5 เกินค่ามาตรฐานในพื้นที่ต่างๆ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย ต.เวียง อ.เมือง 83 มคก./ลบ.ม. ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย 194 มคก./ลบ.ม. จังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง 99 มคก./ลบ.ม. ต. ศรีภูมิ อ.เมือง 85 มคก./ลบ.ม. ต.สุเทพ อ.เมือง 69 มคก./ลบ.ม. ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม 93 มคก./ลบ.ม. จังหวัดลำปาง ต.พระบาท อ.เมือง 84 มคก./ลบ.ม. ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ 75 มคก./ลบ.ม. ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ 80 มคก./ลบ.ม. ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 80 มคก./ลบ.ม.

จังหวัดลำพูน ต.บ้านกลาง อ.เมือง 86 มคก./ลบ.ม. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต.จองคำ อ.เมือง 104 มคก./ลบ.ม. จังหวัดน่าน ต.ในเวียง อ.เมือง 120 มคก./ลบ.ม. ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ 165 มคก./ลบ.ม. จังหวัดแพร่ ต.นาจักร อ.เมือง 75 มคก./ลบ.ม. จังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง 126 มคก./ลบ.ม. จังหวัดตาก ต.แม่ปะ อ.แม่สอด 66 มคก./ลบ.ม. ส่วนภาคกลาง จังหวัดนครสวรรค์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง 51 มคก./ลบ.ม.

นายประลอง กล่าวว่า คพ. ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่งดการเผาในที่โล่งเพื่อป้องกันการเพิ่มสูงขึ้นของฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามในกรณีที่ประชาชนอยู่ในพื้นที่ที่ปริมาณฝุ่นละอองมีผลกระทบต่อสุขภาพ ขอให้หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายและการทำกิจกรรมกลางแจ้ง สวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก

ขณะเดียวกันประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงควรเฝ้าระวังสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก หายใจถี่ หายใจไม่ออก หายใจมีเสียงวี้ด ใจสั่น คลื่นไส้ วิงเวียนศรีษะ แน่นหน้าอก ให้รีบพบแพทย์ ผู้มีโรคประจำตัวควรเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างน้อย 5 วัน และสามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศได้ทางเว็บไซต์ http://air4thai.pcd.go.th และแอพลิเคชั่น air4thai และติดตามข่าวสารการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือได้ทาง www.pcd.go.th