ทส.ห่วง ‘ขยะ’ เกลื่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปลุกจิตสำนึกประชาชนลดใช้ ‘พลาสติก-โฟม’

ทส.ชวนประชาชนท่องเที่ยว-กลับบ้านอย่างมีสติช่วงวันหยุดยาว “สงกรานต์” วอนใช้พลาสติกอย่างมีจิตสำนึก ร่วมลดขยะพลาสติก-โฟม ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมพร้อมสืบสานประเพณีไทย

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดยาวของคนไทย ประชาชนส่วนมากต่างเดินทางกลับภูมิลำเนาของตนเอง และบางส่วนเตรียมเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ เพื่อร่วมฉลองเทศกาลสงกรานต์ แต่ทุกปีที่ผ่านมาพบว่าตามแหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ในพื้นที่ต่างๆ ล้วนมีขยะมูลฝอยตกค้างหลังจากการจัดกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

สำหรับขยะที่มักพบมากที่สุด ได้แก่ กล่องโฟมบรรจุอาหาร เศษพลาสติก ขวดแก้ว เศษอาหาร ซึ่งปริมาณขยะมูลฝอยจำนวนมากที่เกิดจากผู้เข้าไปใช้พื้นที่ทำให้เกิดปัญหาในการจัดการ หากไม่มีระบบการจัดการขยะที่ดีเพียงพอ ทั้งปัญหาการคัดแยกขยะ ปัญหาขยะตกค้าง รวมไปถึงปัญหาการเก็บขนและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมา

ทั้งนี้ จากข้อมูลสถิติพบว่าในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการนำพลาสติกและโฟมมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ต่างๆ จำนวนมาก โดยมีการบริโภคถุงพลาสติกหูหิ้วประมาณ 45,000 ล้านใบต่อปี โฟมบรรจุอาหาร 6,758 ล้านใบต่อปี และแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง 9,750 ล้านใบต่อปี ซึ่งพลาสติกและโฟมเหล่านี้ล้วนเป็นวัสดุที่ย่อยสลายยาก

นายรัชฎา กล่าวว่า เมื่อขยะพลาสติกและโฟมไม่ได้รับการจัดการที่ถูกต้องภายหลังการบริโภค ก็สามารถปนเปื้อนและสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล รวมถึงชีวิตสัตว์ทะเล ที่ปัจจุบันเศษพลาสติกเป็นสาเหตุหลักสำคัญประการหนึ่งที่คร่าชีวิตสัตว์ทะเลหายากอย่างเต่าและวาฬ โดยในแต่ละปีมีสัตว์ทะเลหายากต้องตายจากการกินเศษพลาสติกประมาณปีละ 300 ตัว

“ในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวปีนี้ จึงอยากเชิญชวนประชาชนที่จะเดินทางกลับบ้านหรือไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ช่วยกันลดขยะพลาสติกที่ย่อยสลายยาก โดยเฉพาะถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟมบรรจุอาหาร เพื่อลดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการพกถุงผ้า แก้วน้ำส่วนตัว กล่องบรรจุอาหาร หรือปิ่นโตไปด้วยทุกครั้งที่ออกเดินทางหรือไปร่วมกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆ เพื่อไม่ปล่อยให้ทุกวันหยุดยาวของเรากลายเป็นเทศกาลของขยะ ที่เป็นภาระให้เจ้าของพื้นที่ต้องจัดการกับขยะจำนวนมากและเกิดปัญหาขยะตกค้างในพื้นที่ต่างๆ ตามมา” นายรัชฎา กล่าว