เตือนเช็คคุณภาพน้ำก่อนสาดเล่นช่วงสงกรานต์ คพ.พบแหล่งน้ำ 4 พื้นที่ยอดนิยมอยู่เกณฑ์พอใช้

คพ.รายงานคุณภาพน้ำช่วงสงกรานต์ พบ 4 แหล่งยอดนิยมอยู่เกณฑ์พอใช้ เตือนประชาชนใช้น้ำสะอาด-ไร้สิ่งแปลกปลอม วอนสังเกตสภาพแหล่งน้ำธรรมชาติก่อนนำมาเล่น

นายสมชาย ทรงประกอบ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยถึงสถานการณ์คุณภาพน้ำและการเล่นน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ตอนหนึ่งว่า ภาพรวมของคุณภาพแหล่งน้ำผิวดินส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ขึ้นไป มีความปลอดภัยเพียงพอที่จะนำมาเล่นสงกรานต์ อย่างไรก็ตามจะพบแหล่งน้ำที่เสื่อมโทรมได้มากที่บริเวณปลายน้ำ ซึ่งเป็นช่วงที่แม่น้ำไหลผ่านพื้นที่ชุมชนเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น รวมถึงบริเวณที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมและการปศุสัตว์

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน ช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค.ที่ผ่านมา พบว่าคุณภาพแหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศจำนวน 59 แม่น้ำ และ 6 แหล่งน้ำนิ่ง เช่น กว๊านพะเยา บึงบอระเพ็ด หนองหาร ทะเลสาบสงขลา อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 4% เกณฑ์ดี 45% เกณฑ์พอใช้ 37% และเกณฑ์เสื่อมโทรม 19% ส่วนของสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเล่นสงกรานต์ตามจังหวัดต่างๆ ได้แก่ บริเวณคูเมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ บริเวณถนนข้าวเหนียว จ.ขอนแก่น บริเวณถนนรอบคูเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา และบริเวณทุ่งภูเขาทองริมอ่างเก็บน้ำ จ.พระนครศรีอยุธยา ทั้ง 4 พื้นที่มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้

นายสมชาย กล่าวว่า น้ำที่เหมาะสมสำหรับนำมาใช้เล่นสงกรานต์ควรเป็นน้ำที่สะอาด ไม่มีสิ่งแปลกปลอมปนเปื้อน อย่างน้ำประปา น้ำบาดาล น้ำจากแหล่งธรรมชาติต่างๆ ซึ่งการเล่นน้ำไม่ควรใช้น้ำสกปรก เนื่องจากอาจมีเชื้อแบคทีเรียและพยาธิ รวมถึงสารเคมีที่เป็นพิษปนเปื้อนอยู่ แต่ไม่ว่าจะใช้น้ำจากแหล่งใด ผู้เล่นน้ำสงกรานต์ควรเล่นด้วยความระมัดระวัง ไม่ควรให้น้ำเข้าตา หู จมูก ปาก และควรอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายให้เรียบร้อยหลังเล่นน้ำ และหากขณะเล่นน้ำเกิดอาการผิดปกติ เช่น ระคายเคืองผิวหนัง เกิดเม็ดผื่นคัน ควรหยุดเล่นและทำความสะอาดร่างกายทันที

ในส่วนของสภาพทั่วไปของแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ที่ประชาชนควรสังเกตก่อนนำมาเล่น ประกอบด้วย 1.กลิ่น เช่น กลิ่นน้ำมัน กลิ่นเหม็นเน่า กลิ่นอาหาร หรือกลิ่นที่ก่อให้เกิดอาการคลื่นไส้ วิงเวียน 2.สิ่งแปลกปลอมจากกิจกรรมต่างๆ เช่น คราบน้ำมัน เศษอาหาร ขยะหรือสิ่งเน่าเสีย 3.สภาพแวดล้อมโดยรอบแหล่งน้ำไม่ควรมีสิ่งต่างๆ เช่น มีท่อระบายน้ำทิ้งจากโรงงานหรือชุมชน พืชน้ำ และน้ำมีสภาพขุ่นข้นหรือเขียวเข้ม

นายสมชาย กล่าวอีกว่า สำหรับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่เป็นชายหาดท่องเที่ยว จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลช่วงเดือน ก.พ.-มี.ค. 2562 จํานวน 80 หาด แบ่งเป็นชายฝั่งตะวันออก 15 หาด อ่าวไทยตอนใน 8 หาด อ่าวไทยฝั่งตะวันตก 21 หาด และชายฝั่งอันดามัน 36 หาด คุณภาพน้ำทะเลที่อยู่ในเกณฑ์ดี เช่น หาดจอมเทียน หาดพัทยาเหนือ หาดพัทยากลาง จ.ชลบุรี หาดทรายแก้ว และอ่าวพร้าว เกาะเสม็ด จ.ระยอง หาดหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ หาดทรายรีตอนกลาง จ.ชุมพร หาดสุรินทร์ หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต สามารถทํากิจกรรมนันทนาการทางน้ำได้ตามปกติ

“อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการเล่นน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำทะเลเข้าสู่ร่างกาย และเกิดความเสี่ยงในการเกิดโรคได้ นอกจากนี้การทํากิจกรรมบริเวณชายหาด ควรระมัดระวังสัตว์ทะเลมีพิษ เช่น แมงกะพรุน ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายโดยการสัมผัส รวมทั้งควรตรวจสอบสภาพอากาศและคลื่นลม เพื่อความปลอดภัยในการทํากิจกรรมทางน้ำด้วย” นายสมชาย กล่าว