รณรงค์สร้างค่านิยม ‘ทำบุญ’ ด้วยการปลูกต้นไม้ ทส.หวังหาโอกาสเพิ่มป่า-หนุนเริ่มวิสาขบูชานี้

ทส.จับมือกับมูลนิธิปลูกต้นไม้ฯ รณรงค์คนไทยทำบุญด้วยการ “ปลูกต้นไม้” เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศ เสนอเป็นประเพณีในวันวิสาขบูชา-ตรงกับวันปลูกต้นไม้ชาติ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) และมูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อร่วมกันสร้างค่านิยมทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ สร้างป่า เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2562 โดยเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสต่างๆ และเนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งตรงกับวันต้นไม้ประจำปีของชาติ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่มีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไม่ต่ำกว่า 55% ในปี 2580

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ สร้างป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ทั้งในที่ดินของตนเอง ที่สาธารณประโยชน์ หรือพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว พร้อมมีการดูแลอย่างต่อเนื่องจนต้นไม้เติบใหญ่ เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้เพิ่มขึ้นกระจายทั่วประเทศ อีกทั้งเพื่อรณรงค์สร้างประเพณีทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ในโอกาสต่างๆ และเนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติให้เป็นประเพณีนิยม

ในส่วนของบทบาทและขอบเขตความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงฯ ทส.จะดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ พร้อมทั้งสนับสนุนกล้าไม้จำนวน 10 ล้านกล้า อีกทั้งสนับสนุนความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับต้นไม้ต่างๆ ที่เหมาะสมต่อพื้นที่ปลูก ให้คำปรึกษาในการดูแลรักษาต้นไม้ตามหลักรุกขกร ให้แก่บุคคล คณะบุคคล และหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กนักเรียนและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ สร้างป่า และสัมผัสเรียนรู้ธรรมชาติ

ขณะที่มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ จะดำเนินการร่วมจัดกิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกไม้ยืนต้น โดยปลูกในที่ดินของเกษตรกรและที่ดินสาธารณะของชุมชนที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายต่างๆ รวมทั้ง จัดตั้งสวนปันบุญกระจายในหลายพื้นที่ โดยได้เริ่มต้นปลูกในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ สกลนคร ยโสธร ฉะเชิงเทรา จันทบุรี และเชียงราย เพื่อเป็นสะพานเชื่อมระหว่างผู้ที่ปรารถนาจะแบ่งปันต้นกล้าพันธุ์ไม้ให้แก่ผู้อื่น กับผู้ที่ปรารถนาจะรับต้นไม้ไปปลูก หรือไปมอบให้กับผู้อื่นในวาระต่างๆ ส่งเสริมการแบ่งปันส่งต่อความรักและความสุข

นายธวัชชัย โตสิตระกูล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ เปิดเผยว่า ปัญหาป่าไม้ถูกทำลายลดลงจนน่าเป็นห่วง เพื่อรักษาป่าไว้จึงได้เกิดเป็นโครงการปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะขึ้นในปี 2560 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาแก้ไขปัญหา ภายใต้ความเชื่อว่าการปลูกต้นไม้คือการทำบุญ โดยในช่วงแรกคือการปลูกป่าวันวิสาขบูชา ซึ่งตรงกับวันต้นไม้แห่งชาติ โดยเน้นไปที่กลุ่มเกษตรกรเป็นหลัก เนื่องจากเกษตรกรมีพื้นที่เป็นของตัวเอง จึงง่ายต่อการปลูกต้นไม้ที่ต้องดูแลเอาใจใส่และใช้เวลาในการเติบโต

“เป้าหมายของการจัดทำโครงการครั้งนี้ มีความต้องการที่จะสร้างค่านิยมต่อการทำบุญใหม่ ซึ่งมีหลายคนที่ยังมีความสงสัยว่าการปลูกต้นไม้สามารถสร้างบุญได้ด้วย นอกจากเรื่องของผลบุญแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และต่อโลก ยาวไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานได้ด้วย” นายธวัชชัย กล่าว

นายธวัชชัย กล่าวว่า ขณะเดียวกันยังมีการรณรงค์การปลูกต้นไม้ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค หรือยูทูป ที่มีการอัปโหลดวิดีโอแนวคิดหรือกิจกรรมต่างๆ โดยประชาชนสามารถค้นหาด้วยคำว่า ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ ทั้งนี้การส่งเสริมให้ผู้คนรักการปลูกต้นไม้จะต้องทำให้เข้าถึงประชาชนทุกส่วน และการรักษาป่าไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานราชการ หรือกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งเท่านั้น แต่ควรจะเป็นหน้าที่ของทุกคนในการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ด้าน พล ร.อ.ประพฤติพร อักษรมัต รองประธานกรรมการมูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ กล่าวว่า มูลนิธิฯ จะร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกต้นไม้ยืนต้นและไม้ผล ในพื้นที่ดินครอบครอง หรือพื้นที่สาธารณะต่างๆ ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย โดยในวันที่ 18 พ.ค. 2562 ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชานี้ จะมีการจัดงานปลูกต้นไม้ ปลูกบุญ ขึ้นที่ จ.ชัยภูมิ โดยมีเครือข่ายทั้ง 6 จังหวัดเข้าร่วมด้วย