คพ.ส่งหนังสือ ‘เมียนมา’ ขอความร่วมมืองดเผา เร่งคุมฝุ่น 9 จว.ภาคเหนือหลังค่าสูงทุกสถานี

คพ.ส่งหนังสือขอความร่วมมือประเทศเมียนมา ควบคุมการเผาในที่โล่ง กำชับผวจ. 9 จังหวัดภาคเหนือสั่งงดการเผาเด็ดขาดจนถึง 30 เม.ย.

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า คพ.ได้ทำหนังสือขอความร่วมมือกับทางประเทศเมียนมาเพื่อควบคุมการเผาในที่โล่ง ไม่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองส่งผลกระทบข้ามแดน พร้อมกับได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 9 จังหวัดภาคเหนือ แจ้งเตือนคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบ ถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ และขอให้จังหวัดกำกับดูแลและควบคุมการเผาในที่โล่งอย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองจนเกินมาตรฐานและส่งผลกระทบต่อประชาชน

นายประลอง กล่าวว่า ขณะเดียวกันยังได้กำชับให้มีการแจ้งเตือนประชาชน เร่งรณรงค์สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง เพื่อขอความร่วมมืองดการเผาอย่างเด็ดขาด ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 เม.ย. 2562 ซึ่งหากฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมาย รวมทั้งระดมสรรพกำลังเครือข่ายภาคประชาชนให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ในการแจ้งเหตุเพื่อยุติปัญหาตั้งแต่ต้นทาง

สำหรับสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ประจำวันที่ 13 มี.ค. 2562 เวลา 09.00 น. พบว่าค่าฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานทุกสถานีเมื่อเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกัน โดยคุณภาพอากาศมีค่าอยู่ในเกณฑ์ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ จนถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสีแดง 14 พื้นที่ (คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ) และพื้นที่สีส้ม 3 พื้นที่ (คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ) ค่า PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 68-172 มคก./ลบ.ม. (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) ค่า PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 89-227 มคก./ลบ.ม. (มาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม.)

นายประลอง กล่าวอีกว่า กรณีที่ประชาชนอยู่ในพื้นที่ที่ปริมาณฝุ่นละอองมีผลกระทบต่อสุขภาพ ขอให้หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายและการทำกิจกรรมกลางแจ้ง สวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก ประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงควรเฝ้าระวังสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก หายใจถี่ หายใจไม่ออก หายใจมีเสียงวี้ด ใจสั่น คลื่นไส้ วิงเวียนศีรษะ แน่นหน้าอก ให้รีบพบแพทย์ ผู้มีโรคประจำตัวควรเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างน้อย 5 วัน โดยสามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศได้ทางเว็บไซต์ http://air4thai.pcd.go.th และแอพลิเคชั่น air4thai