ทส.โชว์ผลงานลด ‘ขยะพลาสติก’ กว่า 4 พันตัน ลด Single Use Plastics ในอุทยาน 1.6 ล้านใบ

กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกโดยภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป สามารถลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในตลาดสด ห้างสรรพสิ้นค้า และร้านสะดวกซื้อได้ประมาณ 814 ล้านใบ หรือประมาณ 4,600 ตัน

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 17 ก.ค.2561 เห็นชอบ “โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” โดยให้ ทส.ดำเนินกิจกรรมลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหารในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วประเทศ กรมส่งเสริเมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้เริ่มกิจกรรม เมื่อวันที่ 21 ก.ค.2561 จนถึงวันที่ 28 ก.พ. 2562 สามารถลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในตลาดสดเทศบาลพร้อมกันทั่วประเทศลงได้จำนวนทั้งสิ้น 464,722,564 ใบ

นอกจากนี้ ทส. โดยกรมควบคุมมลพิษร่วมมือกับคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กำหนดเรื่องการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็นตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ 2562 สำหรับประเมินผู้บริหารองค์การ ปลัดกระทรวงและอธิบดี จำนวน 152 หน่วยงาน และผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด โดยเริ่มประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในวันที่ 1 ม.ค.2562 รณรงค์ “ทำความดี ด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” เพื่อเป็นตัวชี้วัดการประเมินผลงาน

นอกจากนี้ ยังรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ โดยร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สามารถลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วได้ทั้งสิ้น 250 ล้านใบ มาตรการเพิ่มเติมยังรณรงค์ให้ห้างร้านงดให้บริการถุงพลาสติกต่อเนื่องในทุกๆ วันที่ 4 ของเดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 ธ.ค.2561 ซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย ส่งผลให้ในช่วง 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 4 ธ.ค.2561 – 4 ก.พ.ที่ผ่านมา สามารถลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วได้จำนวน 100 ล้านใบโดยรวมแล้ว ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค.2561-28 ก.พ.2562 สามารถลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในตลาดสด และในห้างสรรพสิ้นค้าร้านสะดวกซื้อได้ประมาณ 814 ล้านใบ หรือประมาณ 4,600 ตัน

พล.อ.สุรศักดิ์ กล่าวอีกว่า ยังมีการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว งดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ จำนวน 154 แห่ง ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ห้ามนำกล่องโฟมบรรจุอาหาร เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ และจัดการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วภาชนะพลาสติกบรรจุอาหาร ขวดน้ำที่มีพลาสติกหุ้มฝาขวด หลอด และช้อน-ส้อม ที่ทำจากพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 ส.ค.2561 ซึ่งถึงวันที่ 31 ม.ค.ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งหมด 4,270,129 คน สามารถลดจำนวนพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งลดลงได้เป็นจำนวนทั้งหมด 1,639,920 ใบ