นักวิจัยใช้ ‘คิวอาร์โค้ด’ ดันสินค้าเกษตรนครปฐม ช่วยผู้ซื้อตรวจสอบคุณภาพ เพิ่มมูลค่า-ยอดขาย

ราชภัฎนครปฐม ผุด 13 งานวิจัยช่วยเกษตรกรข้าว-ผัก-ส้มโอ ใช้ “คิวอาร์โค้ด” ตอบโจทย์แหล่งเกษตรปลอดภัย เพิ่มมูลค่า-ยอดขาย

นายเดช ธรรมศิริ หัวหน้าโครงการระบบตรวจสอบย้อนกลับข้าว ผัก ใน จ.นครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม เปิดเผยว่า จากการนำคิวอาร์โค้ดที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปถึงที่มาวิธีการปลูก สถานที่ปลูก เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ทำให้ทราบถึงแหล่งที่มาของสินค้าทางการเกษตร รวมถึงขั้นตอนกระบวนการผลิต สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ช่วยการเพิ่มช่องทางการขายให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

“เกษตรกรสามารถเพิ่มช่องทางการขายให้กับบริษัทผู้ส่งออกผักและผลไม้ไปประเทศญี่ปุ่น และมีการสั่งซื้อส้มโอจากบุคคลภายนอก ผู้พบเห็นบนเว็บไซต์ ผู้พบเห็นจากคิวอาร์โค้ดมากยิ่งขึ้น ช่วยทำให้เกษตรกรในชุมชนขายสินค้าการเกษตรได้ราคาสูงขึ้น รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค โดยงานวิจัยสามารถตอบโจทย์ตรงตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดนครปฐม ที่ว่าเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล” นายเดช กล่าว

สำหรับงานวิจัยดังกล่าว เป็นหนึ่งใน 13 โครงการที่ประสบความสำเร็จของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ที่นำแนวคิดการทำงานวิจัยโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area based Approach) เพื่อเป็นโจทย์เชิงยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาของจังหวัดนครปฐม โดยได้ระดมความคิดเห็นถึงปัญหาระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ผัก และส้มโอ ร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับปัญหาจริงของเกษตรกร กระทั่งได้ผลงานวิจัยเชิงพื้นที่ที่มีผู้ใช้ประโยชน์จริงทุกโครงการ

นายอุบล การะเวก เจ้าของสวนส้มโออินทรีย์ ที่ได้การรับรองมาตรฐาน GAP และ IFOAM หนึ่งในเกษตรกร 70 คนที่เข้าร่วมโครงการระบบตรวจสอบย้อนกลับ กล่าวว่า จากการนำตัวคิวอาร์โค้ดมาปรับใช้กับสวนส้มโอของตน โดยปริ้นคิวอาร์โค้ดเอง และติดกับส้มโอทุกลูกให้กับผู้นำส้มโอที่สวนไปขายหรือส่งต่อ แม้จะเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นไม่มาก แต่ผลตอบรับค่อนข้างดี เมื่อประกอบกับการใช้เฟสบุ๊คโพสต์ทุกครั้งเมื่อคนมาเยี่ยมสวน ทำให้มีคนเข้ามาในสวนมากขึ้น เกิดการชิมและแชร์มากขึ้น

“บางคนติดใจในรสชาติ ก็ซื้อกลับไปฝากญาติ ฝากเพื่อนบ้าน และก็ไม่ต้องบอกข้อมูลอะไรมาก เพราะเขารู้จากคิวอาร์โค้ดซึ่งบอกทั้งชื่อเกษตรกร ชื่อสวน สถานที่ วิธีการปลูก เบอร์โทรติดต่อ เป็นกระแสคลื่นที่กระทบเข้ามาในหลายวงเข้ามารับซื้อถึงที่สวน 40-50 ลูก หลายรอบ หลายครั้ง ทำให้สวนมีช่องทางการจำหน่ายเพิ่มขึ้น เป็นที่รู้จักมากขึ้นและผู้บริโภคก็มีความมั่นใจมากขึ้น เพราะเราปลูกแบบอินทรีย์” นายอุบล กล่าว

ขณะเดียวกันโครงการวิจัยเรื่อง “การสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาดสำหรับ ข้าว ผัก และ ส้มโอ ของจังหวัดนครปฐม” ยังได้ทำให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ของเกษตรกรบริเวณเกาะลัดอีแท่น จากที่ไม่สามารถกระจายรายได้ให้ชุมชนท้องถิ่น เนื่องจากเป็นเพียงการนั่งรถชมสวนและการลงชมจุดท่องเที่ยว ปัจจุบันเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด อันนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าให้กับส้มโอ ข้าว และผักปลอดภัย ทั้งยังเกิดการสร้างเส้นทางปั่นจักรยานเชิงสร้างสรรค์ที่เกาะลัดอีแท่นและสามารถเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอีกด้วย