คพ.สรุปสองเดือนจับรถควันดำรวม 1,567 คัน รถยนต์เล็กแก้ไขแล้ว 45% ฝ่าฝืนปรับ 5,000 บ.

คพ.สรุปผลตรวจจับรถควันดำพื้นที่ กทม. เดือน ม.ค.-ก.พ. พบ 1,567 คัน จาก 4,821 คัน เตรียมติดตามผู้ขับขี่แก้ไขให้แล้วเสร็จต่อไป

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยเมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2562 ว่า จากการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและห้ามใช้รถควันดำในพื้นที่ 50 เขตของกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประจำทุกวัน โดยชุดปฏิบัติการพิเศษ 7 ชุด ร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) ตั้งแต่เดือน ม.ค. 2562 ถึงปัจจุบัน สามารถเรียกรถตรวจสอบไปแล้ว 4,821 คัน เป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ 3,597 คัน มีควันดำเกินค่ามาตรฐาน 1,274 คัน หรือ 35% รถยนต์ขนาดเล็ก เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล รถกระบะ 1,224 คัน มีควันดำเกินค่ามาตรฐาน 293 คัน หรือ 24%

สำหรับรถที่มีควันดำเกินค่ามาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ออกคำสั่งห้ามใช้ยานพาหนะชั่วคราวเป็นเวลา 30 วัน ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 โดยขณะนี้มีเจ้าของรถยนต์ขนาดเล็ก ได้นำรถไปแก้ไขปรับปรุงเครื่องยนต์ให้มีสภาพสมบูรณ์ ไม่ปล่อยควันดำเกินมาตรฐาน และนำไปให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพร้อมยกเลิกคำสั่งห้ามใช้ยานพาหนะชั่วคราวแล้วจำนวน 131 คัน หรือ 45% อีกส่วนหนึ่งเนื่องจากยังไม่ครบกำหนดระยะเวลาที่สั่งให้แก้ไขปรับปรุง หรือเป็นรถต่างจังหวัดที่วิ่งเข้ามา คพ.จะได้ติดตามให้ผู้ขับขี่มายกเลิกคำสั่งห้ามใช้ชั่วคราวต่อไป

นายประลอง กล่าวว่า ในส่วนผู้ขับขี่ที่ฝ่าฝืนคำสั่งห้ามใช้ยานพาหนะ มีการใช้รถที่ถูกคำสั่งห้ามใช้ชั่วคราวเกินกว่าระยะเวลา 30 วัน หากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายฐานฝ่าฝืนคําสั่งห้ามใช้ยานพาหนะของพนักงานเจ้าหน้าที่ มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ตามมาตรา 102 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 โดย คพ.ยังคงเฝ้าระวังและดำเนินมาตรการควบคุมป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อย่างเข้มงวด